Ny handlingsplan til gagn for personer med funksjonsnedsettelse i Norden

23.08.18 | Nyhet
Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
En ny handlingsplan til gagn for personer med handikapp/funksjonsnedsettelse har nettopp blitt lansert under Nordisk ministerråds handikappråds møte i Sisimiut på Grønland. Formålet med handlingsplanen er bl.a. å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse og samtidig øke tilgjengeligheten for andre også.

En ny handlingsplan til gagn for personer med handikapp/funksjonsnedsettelse har nettopp blitt lansert under Nordisk ministerråds handikappråds møte i Sisimiut på Grønland. Formålet med handlingsplanen er bl.a. å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse og samtidig øke tilgjengeligheten for andre også.

Vi vil rive ned de forhindringene som fremdeles finnes for personer med funksjonsnedsettelse, sier Ola Balke fra Myndigheten för delaktighet i Sverige, som er leder for Nordisk ministerråds handikappråd under det svenske formannskapet i 2018. Handlingsplanen har tre fokusområder som angir retningen for det nordiske samarbeidet mellom paraplyorganisasjoner på området, regjeringsrepresentanter og andre eksperter. Fokusområdene er:

  • Menneskerettigheter

Å støtte og styrke arbeidet med nasjonal gjennomføring og overvåking av FNs konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.

  • Bærekraftig utvikling

Å bruke universell design til å styrke inkludering, fremme likestilling og motvirke diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse i alle deler av det nordiske samfunnet gjennom strategisk integrering av handikapperspektivet i arbeidet med bærekraftig utvikling.

  • Fri bevegelighet

Å fremme fri bevegelighet og fjerne grensehindre som spesielt berører personer med funksjonsnedsettelse.

Vi vil rive ned de forhindringene som fremdeles finnes for personer med funksjonsnedsettelse

Ola Balke

En hjelp til den enkelte

Handlingsplanens formål er å bidra til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse gjennom en styrket nordisk kunnskapsutveksling og et tettere samarbeid om handikappolitikk. Handlingsplanen er et sentralt samarbeidsdokument som vil skape nytte for enkeltmennesket, for landene og for hele Norden som region, sier Ola Balke. Det nordiske samarbeidet skal her bl.a.:

  • skape nytte for landene og gjøre en forskjell for nordiske innbyggere med funksjonsnedsettelse
  • supplere og styrke de pågående nasjonale prosessene som har inkludering i alle aspekter av samfunnet som mål
  • fordype og skape synergivirkninger i forhold til andre internasjonale samarbeid og prosesser som har inkludering som mål 
  • skape forutsetninger for utveksling av erfaringer, vedlikehold av kompetanser og utvikling av metoder for inkludering av personer med funksjonsnedsettelse på en rekke strategiske områder og i utvalgte sammenhenger 
  • integrere perspektiver om likestilling mellom menn, kvinner, jenter og gutter, barn og unges rettigheter samt bærekraftig utvikling i sine aktiviteter på en meningsfull måte.

Grønland forbedrer forholdene for personer med funksjonsnedsettelse

På Grønland, der Nordisk ministerråds handikappråd nettopp har lansert handlingsplanen i Sisimiut, har regjeringen forbedret vilkårene for personer med funksjonsnedsettelse. F.eks. er Pissassarfik – et nytt landsdekkende senter for personer med funksjonsnedsettelse – åpnet, en talsmann (Tilioq) på området har blitt utnevnt av den grønlandske regjeringen, og et seminar med fokus på service til personer med funksjonsnedsettelse i mindre befolkede områder er arrangert.