Ny handlingsplan til gavn for personer med funktionsnedsættelse i Norden

23.08.18 | Nyhed
Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
En ny handlingsplan til gavn for personer med handicap/funktionsnedsættelse er netop blevet lanceret på Nordisk Ministerråds handicapråd møde på Sisimiut på Grønland. Formålet med handlingsplanen er bl.a. at fjerne barrierer for personer med funktionsnedsættelse og samtidig øge tilgængeligheden for andre også.

Vi vil rive de forhindringer ned, der stadigvæk findes for personer med funktionsnedsættelse, siger Ola Balke fra Myndigheden for deltagelse i Sverige, som er ordførende for Nordisk Ministerråds handicapråd under det svenske ordførendeskab i 2018. Handlingsplanen har tre fokusområder, der giver retning for det nordiske samarbejde mellem paraplyorganisationer på området, regeringsrepræsentanter og andre eksperter. Fokusområderne er:  

  • Menneskerettigheder

At støtte og styrke arbejdet med national gennemførelse og overvågning af FN’s konvention om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse.

  • Bæredygtig udvikling

At anvende universelt design til at styrke inklusion, fremme ligestilling og modvirke diskriminering af personer med funktionsnedsættelse i alle dele af det nordiske samfund gennem strategisk integrering af handicapperspektivet i arbejdet med bæredygtig udvikling.

  • Fri bevægelighed

At fremme fri bevægelighed og fjerne grænsehindringer, som især berører personer med funktionsnedsættelse.  

Vi vil rive de forhindringer ned, der stadigvæk findes for personer med funktionsnedsættelse

Ola Balke

En hjælp til den enkelte

Handlingsplanens formål er at bidrage til inklusion af personer med funktionsnedsættelse gennem en styrket nordisk vidensudveksling og et tættere samarbejde vedrørende handicappolitik. Handlingsplanen er et centralt samarbejdsdokument, der vil skabe nytte for det enkelte menneske, for landene, og for hele Norden som region, siger Ola Balke. Det nordiske samarbejde skal her bl.a:

  • skabe nytte for landene og gøre en forskel for nordiske medborgere med funktionsnedsættelse
  • supplere og styrke de igangværende nationale processer, hvis mål er inklusion i alle aspekter af samfundet
  • fordybe og skabe synergivirkninger i forhold til andre internationale samarbejder og processer, der har inklusion som mål 
  • skabe forudsætninger for udveksling af erfaringer, opretholdelse af kompetencer og udvikling af metoder til inklusion af personer med funktionsnedsættelse på et antal strategiske områder og i udvalgte sammenhænge 
  • integrere perspektiver om ligestilling mellem mænd, kvinder, piger og drenge, børn og unges rettigheder samt bæredygtig udvikling i sine aktiviteter på en meningsfuld måde.

Grønland forbedrer forholdende for personer med funktionsnedsættelse

På Grønland, hvor Nordisk Ministerråds handicapråd i Sisimiut netop har lanceret handlingsplanen, har regeringen forbedret vilkårene for personer med funktionsnedsættelse. Fx er et nyt landsdækkende center for personer med funktionsnedsættelse; Pissassarfik, åbnet, en talsmand Tilioq på området er blevet udnævnt af regeringen i Grønland, og et seminarium med fokus på service til personer med funktionsnedsættelse i mindre befolkede områder er arrangeret.