Pohjoismaiden ministerit korostavat meriekosysteemien säilyttämistä ja ilmastotavoitteiden kiristämistä

12.05.21 | Uutinen
Seaweed and the surface of the ocean with the sun shining down
Photographer
Silas Baisch - Unsplash.com
Ilmastonmuutoksen vuoksi meriekosysteemien säilyttäminen ja ennallistaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Näin totesivat Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit, jotka tapasivat tänään Pohjoismaiden ministerineuvoston kokouksessa. Lausunnon taustalla on ministerien yhteinen julkilausuma, joka liittyy Kiinan Kunmingissa lokakuussa 2021 pidettävään biodiversiteettikokoukseen (COP15).

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit keskittyivät tämänpäiväisessä kokouksessaan vuoden 2021 suuriin ilmasto- ja biodiversiteettihuippukokouksiin. Ministereille esiteltiin tulokset hankkeesta ”Nuorten osallistaminen uuden kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen valmisteluun”, jonka ovat toteuttaneet Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Ministerit tutustuivat pohjoismaisten nuorten laatimaan kannanottoluonnokseen, joka sisältää vaatimuksia Pohjoismaiden hallituksille ja YK-neuvotteluihin.

Yhteinen julkilausuma meriekosysteemeistä

Kokouksessaan ministerit allekirjoittivat myös Kiinan lokakuiseen COP15-kokoukseen liittyvän kunnianhimoisen julkilausuman. Julkilausumalla halutaan korostaa riittävän tietopohjan kartuttamista, jotta meriekosysteemejä voitaisiin säilyttää ja ennallistaa ilmastonmuutoksen edetessä. Ekosysteemit auttavat turvaamaan meriluonnon monimuotoisuuden, minkä lisäksi meriruohoniityt ovat tärkeä osa ilmastokriisin torjumista.

Ministerit keskustelivat tässä yhteydessä myös biodiversiteetistä ja rahoituksesta. Globaalit finanssijärjestelmät ovat keskiössä, kun investointeja pyritään ohjaamaan biodiversiteetin kannalta myönteiseen suuntaan.

Lokakuun YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous on tärkeä paikka vaikuttaa luontomme tilaan. Otamme pohjoismaisten nuorten viestin vakavasti. On meidän vastuumme pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Pystymme tähän, kun toimimme yhdessä. Tänään keskusteluissa ollut rahoitusala on yksi tärkeä tekijä. Luonto ei ole irrallinen osa taloutta, vaan rahoituksen oikealla suuntaamisella voidaan vaikuttaa luonnon tilaan.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit käsittelivät kokouksessa myös COP26-ilmastokokouksen valmistelua. Pandemiasta johtuvat kriisi-investoinnit antavat mahdollisuuden vauhdittaa Pariisin sopimuksen ja 2030-tavoitteiden toteuttamista ja sitä kautta vihreää siirtymää. Ministerit totesivat COP26:n olevan maailmalle ratkaisun paikka, jossa pitää osoittaa yhteinen sitoutuminen Pariisin sopimuksen kunnianhimoiseen toteutukseen. Tämä tapahtuu päivittämällä kansallisia tavoitteita.

Pohjoismaiden on oltava ilmastonmuutokseen sopeutumisen edelläkävijöitä. Elämme kriittistä aikaa, jolloin meidän on pyrittävä yhdessä nostamaan tavoitetasoa ennen COP26-ilmastokokousta ja edistämään kokouksen onnistumista. Maapallon keskilämpötilan nousu on yhä mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta toimilla on kiire ja niitä tarvitaan tässä ja nyt.

Per Bolund, Ruotsin ympäristö- ja ilmastoministeri

Pohjoismaiden ympäristö- ja ilmastoministerit totesivat, että kansainvälinen yhteistyö on jatkunut meneillään olevasta pandemiasta huolimatta. Edistymisen myötä on muun muassa voitu aloittaa neuvottelut meren muovijätettä vähentävästä kansainvälisestä sopimuksesta.