Nordiske ministre peker på behovet for å jobbe med bevaring av de marine økosystemene og øke klimaambisjonene

12.05.21 | Nyhet
Seaweed and the surface of the ocean with the sun shining down
Photographer
Silas Baisch - Unsplash.com
I en tid med store klimaendringer er arbeidet med å bevare og gjenopprette marine økosystemer viktigere enn noensinne. Slik lyder et av budskapene fra de nordiske ministrene for klima og miljø etter dagens møte i Nordisk ministerråd. Meldingen kommer i forbindelse med at det sendes ut en felles erklæring fra medlemslandenes miljø- og klimaministre i forkant av COP15, som avholdes i Kunming i Kina i oktober 2021.

Dagens møte i Nordisk ministerråd for de nordiske klima- og miljøministrene ble brukt til å se framover mot årets store toppmøter om biologisk mangfold og klima. Ministrene ble presentert for resultatene av prosjektet “Ungeinvolvering og utvikling av en ny FN-biodiversitetsavtale”, som er gjennomført under Nordisk ministerråd og Nordisk råd. En gruppe nordiske ungdom har skrevet et utkast til et "position paper" med krav til FN-forhandlingene og de nordiske regjeringene. Dette ble lagt fram for ministrene.

Felles erklæring om marine økosystemer

Ministrene brukte dessuten møtet til å underskrive en ambisiøs erklæring som opptakt til COP15 i Kina i oktober. Med erklæringen vil de nordiske ministrene understreke hvor viktig det er å få utarbeidet nødvendig kunnskap for å kunne bevare og gjenopprette de marine økosystemene gjennom klimaendringene. Disse økosystemene skal sikre både havets naturmangfold og de blå skogene, som utgjør en viktig del av bekjempelsen av klimakrisen.

I den forbindelse diskuterte ministrene biologisk mangfold og finansiering. De globale finanssystemene har et avgjørende potensial når det gjelder mulighetene for å styre investeringer i en retning som har positiv effekt på naturmangfold.

FNs biodiversitetstoppmøte, COP15, i oktober er en viktig anledning til å påvirke naturens tilstand. Vi tar budskapet fra de nordiske unge veldig alvorlig. Det er vårt ansvar å stoppe tilbakegangen i biologisk mangfold, og det kan vi greie når vi samarbeider. Den finansielle sektoren, som vi har diskutert i dag, er en viktig faktor. Naturen er ikke en isolert del av økonomien, tvert imot kan de rette investeringene påvirke naturens tilstand.

Krista Mikkonen, Finlands miljø- og klimaminister

På møtet benyttet de nordiske ministrene for klima og miljø dessuten anledningen til å drøfte status for forberedelsene til COP26. Investeringene som foretas over hele verden som reaksjon på den økonomiske krisen forårsaket av pandemien, gir mulighet for å framskynde gjennomføringen av Paris-avtalen og 2030-dagsordenen for et grønt oppsving. I den forbindelse ga ministrene uttrykk for at COP26 blir en avgjørende mulighet for at verden kan manifestere en felles forpliktelse for en ambisiøs gjennomføring av Paris-avtalen gjennom oppdaterte nasjonale mål.

De nordiske landene kan og skal være verdensledere i klimaomstillingen. På dette kritiske tidspunktet er det viktig at vi samarbeider om å heve ambisjonene våre før klimatoppmøtet COP26, og at vi sammen bidrar til et vellykket møteresultat. Det er fortsatt mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, men det haster, og vi må handle nå.

Per Bolund, Sveriges miljø- og klimaminister

De nordiske ministrene for miljø og klima konkluderte med at det internasjonale samarbeidet er videreført til tross for den pågående pandemien. Framskrittene har blant annet gjort det mulig å innlede forhandlinger om en global avtale om reduksjon av plastavfall i havet.