Nordiska ministrar framhåller behovet av att bevara de marina ekosystemen och att öka klimatambitionerna

12.05.21 | Nyhet
Seaweed and the surface of the ocean with the sun shining down
Photographer
Silas Baisch - Unsplash.com
I en tid av stora klimatförändringar är arbetet med att bevara och återställa marina ekosystem viktigare än någonsin. Det var ett av budskapen från de nordiska klimat- och miljöministrarna efter dagens möte i Nordiska ministerrådet. Uttalandet kommer i samband med offentliggörandet av en gemensam deklaration från medlemsländernas miljö- och klimatministrar inför COP15 i Kunming i Kina i oktober 2021.

Dagens möte med de nordiska klimat- och miljöministrarna användes för att blicka framåt inför årets stora toppmöten om biologisk mångfald och klimat. Under mötet presenterades resultaten från projektet ”Involvering av unga och utveckling av ett nytt FN-avtal om biologisk mångfald” som har genomförts i regi av Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. En grupp unga nordbor har tagit fram ett utkast till ett ståndpunktsdokument med krav till FN-förhandlingarna och de nordiska regeringarna.

Gemensam deklaration om marina ekosystem

Ministrarna använde också mötet till att underteckna en ambitiös deklaration som upptakt till COP15 i Kina i oktober. De nordiska ministrarna betonar vikten av att ta fram den kunskap som krävs för att bevara och återställa de marina ekosystemen som kraftigt påverkas av klimatförändringarna. Ekosystemen säkerställer havens biologiska mångfald och utgör en viktig del i kampen mot klimatkrisen.

I samband med detta diskuterade ministrarna biologisk mångfald och finansiering. De globala finansiella systemen har en avgörande potential att styra investeringar i en riktning som bidrar till positiva effekter på den biologiska mångfalden.

FN:s toppmöte om biologisk mångfald, COP15, i oktober är ett viktigt tillfälle att påverka naturens tillstånd. Vi tar de unga nordbornas budskap på största allvar. Det är vårt ansvar att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden, och vi når längre när vi samarbetar. Den finansiella sektorn, som vi har diskuterat i dag, är en viktig faktor. Naturen är inte en isolerad del av ekonomin, tvärtom kan rätt investeringar påverka naturens tillstånd.

Krista Mikkonen, Finlands miljö- och klimatminister

På mötet diskuterade de nordiska miljö- och klimatministrarna också statusen för förberedelserna inför COP26. De investeringar som nu görs i hela världen som en följd av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin gör det möjligt att påskynda genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 genom att göra återhämtningen och omställningen grön. Ministrarna menade att COP26 blir en avgörande möjlighet för världen att manifestera vårt gemensamma åtagande för ett ambitiöst genomförande av Parisavtalet genom uppdaterade nationella mål.

De nordiska länderna kan och ska vara världsledare i klimatomställningen. I detta kritiska skede är det viktigt att vi samarbetar för att höja ambitionerna inför klimattoppmötet COP26 och att vi gemensamt bidrar till ett lyckat mötesresultat. Det är fortfarande möjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men det är bråttom och vi måste agera nu.

Per Bolund, Sveriges miljö- och klimatminister

De nordiska miljö- och klimatministrarna konstaterade avslutningsvis att det internationella samarbetet har fortsatt trots den pågående pandemin. Framsteg har bland annat gjort det möjligt att inleda förhandlingar om ett globalt avtal om minskning av plastavfall i haven.