Nordiske ministre understreger behovet for at bevare de marine økosystemer og øge klimaambitionerne

12.05.21 | Nyhed
Seaweed and the surface of the ocean with the sun shining down
Photographer
Silas Baisch - Unsplash.com
I en tid med store klimaforandringer er arbejdet med at bevare og genoprette marine økosystemer vigtigere end nogensinde. Sådan lyder et af budskaberne fra de nordiske ministre for klima og miljø efter dagens møde i Nordisk Ministerråd. Udmeldingen kommer i forbindelse med udsendelsen af en fælles deklaration fra medlemslandenes miljø- og klimaministre forud for COP15 der afholdes i Kunming i Kina til oktober 2021.

Dagens møde i Nordisk Ministerråd for de nordiske klima- og miljøministre blev brugt på at kigge fremad mod årets store topmøder om biodiversitet og klima. Ministrene blev præsenteret for resultaterne fra projektet ’Ungeinvolvering og udvikling af en ny FN biodiversitetsaftale’ som er gennemført under Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. En gruppe nordiske unge har skrevet et udkast til et "Position Paper" med krav til FN-forhandlingerne og de nordiske regeringer, som blev forelagt for ministrene.

Fælles deklaration om marine økosystemer

Ministrene brugte desuden mødet til at underskrive en ambitiøs deklaration som optakt til COP15 i Kina til oktober. De nordiske ministre vil med deklarationen understrege vigtigheden af, at få udarbejdet den nødvendige viden til at kunne bevare og genoprette de marine økosystemer under klimaforandringerne. Økosystemer der både skal sikre havets biodiversitet samt de blå skove, der udgør en vigtig del af kulstof-lagringen.

I den forbindelse diskuterede ministrene biodiversitet og finansiering. De globale finanssystemer har et afgørende potentiale, når det kommer til mulighederne for at styre investeringer i en retning, som har positiv effekt på biodiversiteten.

FN's biodiversitetstopmøde, COP15, i oktober er en vigtig anledning til at påvirke naturens tilstand. Vi tager de nordiske unges budskab meget alvorligt. Det er vores ansvar at stoppe biodiversitetens tilbagegang, og det kan vi, når vi samarbejder. Den finansielle sektor, som vi i dag har diskuteret, er en vigtig faktor. Naturen er ikke isoleret fra økonomien, tværtimod kan de rette investeringer påvirke naturens tilstand.

Krista Mikkonen, Finlands Miljø- og klimaminister

På mødet benyttede de nordiske ministre for klima og miljø desuden lejligheden til at drøfte status for forberedelserne til COP26. De investeringer, der foretages over hele verden som reaktion på den økonomiske krise forårsaget af pandemien, giver mulighed for at fremskynde gennemførelsen af Parisaftalen og 2030-dagsordenen for et grønt opsving. I den forbindelse gav ministrene udtryk for at COP26 bliver en afgørende mulighed for verden til at manifestere vores fælles forpligtelse over for en ambitiøs gennemførelse af Parisaftalen gennem opdaterede nationale mål.

De nordiske lande kan og skal være verdensledere i klimaomstillingen. På dette kritiske tidspunkt er det vigtigt, at vi samarbejder om at hæve ambitionerne inden klimatopmødet COP26 og at vi sammen bidrager til et vellykket møderesultat. Det er stadig muligt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, men det er presserende og vi må handle nu.

Per Bolund, Sveriges Miljø- og klimaminister

De nordiske ministre for miljø og klima konkluderede, at det internationale samarbejde er fortsat på trods af den igangværende pandemi. Globale fremskridt er blandt andet kommet til udtryk i arbejdet med at indlede forhandlinger om en global aftale om reduktion af plastaffald i havene.