5G-yhteistyön potentiaali hyödynnettävä nykyistä paremmin

20.11.19 | Uutinen
Time-lapse photography of city night lights
Valokuvaaja
Adrian Schwarz / Unsplash
Pohjoismaiden pääministerit kaipaavat vauhtia 5G-verkon laajentamiseen. Pohjoismaiden ministerineuvoston teettämässä uudessa analyysissa kerrotaan toimista, joiden avulla Pohjolasta saadaan 5G-tekniikan kärkialue. Nyt on aika siirtyä tiedosta toimintaan.

5G-tekniikalla on potentiaalia muuttaa yhteiskuntaa monella eri alalla. Pohjoismaissa ja Baltian maissa se mahdollistaa entistä tehokkaampien ja erikoistuneempien palveluiden tarjoamisen kansalaisille ja yrityksille. Maiden hallitusten tavoitteena on tulla tekniikan hyödyntämisen kärkialueeksi. Tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää ymmärtää tekniikan tehokkaimpia hyödyntämistapoja ja sitä, millä aloilla maat hyötyvät yhteistyöstä kaikkein eniten.

Pohjoismaiden digitalisaatioministerineuvosto on tilannut RISElta (Research Institute of Sweden) SWOT-analyysin, joka koskee 5G-verkon laajentamiseen liittyvää Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä. Analyysi on poikinut tärkeän työkalun, joka auttaa määrittämään yhteistyön tulevaa kurssia.

Analyysin mukaan yhteistyössä tulisi muun muassa tunnistaa ja poistaa kansallisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka liittyvät maarajat ylittävään 5G-verkkoon.

Lisäksi analyysissä kaivataan kestäviä ja ylikansallisia liiketoimintamalleja, jotka voisivat houkutella investointeja tai antaa Pohjoismaille ja Baltian maille mahdollisuuden hakea yhdessä EU-rahoitusta monikansallisiin hankkeisiin.

5G-tekniikka on avainasemassa, kun kehitetään osaamiseen, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon perustuvaa yhteiskuntaa.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Analyysissa listataan useita kansallisia vahvuusalueita ja kehityskohteita,  joista voidaan mainita valmistustekniikka, liikenne ja maanviljely. Näillä aloilla on jo testiympäristöjä, joista voitaisiin laajentaa ja kehittää monikansallisia yhteistyöhankkeita.

– Pohjoismaisen yhteistyön uudessa visiossa on yhtenä painopistealueena kilpailukyky. 5G-tekniikka on avainasemassa, kun kehitetään osaamiseen, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon perustuvaa yhteiskuntaa. Siksi on tärkeää kiihdyttää ja vahvistaa 5G:n käyttöönottoon ja käyttöön liittyvää yhteistyötä, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden digitalisaatiosta vastaavat ministerit keskustelevat uudesta SWOT-analyysista ja tulevasta yhteistyöstä kokouksessaan Riiassa 27. marraskuuta.