5G-samarbeidet har et stort potensial som må utnyttes bedre

20.11.19 | Nyhet
Time-lapse photography of city night lights
Fotograf
Adrian Schwarz / Unsplash
De nordiske statsministrene ønsker fortgang i utbyggingen av 5G. En ny analyse peker på hva som må gjøres for å sikre at Norden når målsetningen om å bli best på å bruke 5G-teknologi. Tiden er kommet til å sette handlingen bak kunnskapen.

5G-teknologi har potensial til å endre samfunnet på en lang rekke områder. I et nordisk-baltisk perspektiv handler det om og tilby mer effektive og spesialiserte tjenester til borgere og virksomheter. Regjeringene har en ambisjon om å bli best på å utnytte teknologien. For å komme dit er det viktig å forstå hvor teknologien gir best effekt og hvor landene har mest igjen for å samarbeide.

På bestilling fra Nordisk ministerråd for digitalisering har RISE (Research Institute of Sweden) gjennomført en SWOT-analyse på det nordisk-baltiske samarbeidet om 5G-utbygging. Resultatet av analyse er et viktig verktøy for å stake ut kursen videre.

Blant annet viser analysen at det er viktig å samarbeide om å identifisere å bli kvitt nasjonale og lovgivningsmessige hindringer av 5G-nettverket på tvers av grensene.

Dernest peker analysen på behovet for å utvikle bæredyktige og transnasjonale forretningsmodeller som kan tiltrekke seg investeringer eller utløse muligheter for at det nordisk-baltiske samarbeidet kan søke om EU-midler til transnasjonale prosjekter.

5G-teknologi er instrumental for utviklingen av et samfunn basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrasjon.

Paula Lehtomäki, Generalsekretær i Nordisk ministerråd

Analysen trekker også frem en flere nasjonale styrkeposisjoner og områder med potensiale for videreutvikling.  Det gjelder for eksempel innenfor fabrikasjonsteknologi, transport og landbruk. Her er det det allerede testmiljøer som kan bygges videre på og utvikles som transnasjonale samarbeidsprosjekter.

- I den nye visjonen for det nordiske samarbeidet løfter vi frem konkurransedyktighet som et satsingsområde. 5G-teknologi er instrumental for utviklingen av et samfunn basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrasjon. Derfor er det så viktig at vi øker hastigheten og styrker samarbeidet innen utrulling og bruk av 5G teknologi, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki.

De nordiske og baltiske ministrene med ansvar digitalisering møtes i Riga 27. november for å diskutere den nye SWOT-analysen og veien videre for digitaliseringssamarbeidet.