5G-samarbejdet indebærer et kæmpe potentiale, som skal udnyttes bedre

20.11.19 | Nyhed
Time-lapse photography of city night lights
Fotograf
Adrian Schwarz / Unsplash
De nordiske statsministre vil fremskynde udbygningen af 5G. En ny analyse peger på, hvad der skal til for at sikre, at Norden når målsætningen om at blive førende inden for udnyttelse af 5G-teknologi. Tiden er inde til, at vores viden udkrystalliserer sig i handling.

5G-teknologi har potentiale til at ændre samfundet på en lang række områder. I et nordisk-baltisk perspektiv handler det om at tilbyde mere effektive og specialiserede tjenester til borgere og virksomheder. Regeringerne har en ambition om at blive førende inden for udnyttelsen af denne teknologi. For at nå det mål er det vigtigt at forstå, hvor teknologien giver den største effekt, og hvor landene mangler mest for at kunne samarbejde.

På anmodning fra Nordisk Ministerråd for Digitalisering har RISE (Research Institute of Sweden) gennemført en SWOT-analyse af det nordisk-baltiske samarbejde om udbygning af 5G-netværket. Resultatet af analysen er et vigtigt redskab, når der skal udstikkes en kurs for den videre færd.

Analysen viser blandt andet, at det er vigtigt at samarbejde om at identificere og eliminere nationale og lovgivningsmæssige hindringer for 5G-netværket på tværs af landegrænser.

Derudover understreger analysen behovet for at udvikle bæredygtige og transnationale forretningsmodeller, som kan tiltrække investeringer eller skabe forudsætninger for, at det nordisk-baltiske samarbejde kan søge om EU-midler til transnationale projekter.

5G-teknologi er afgørende for udviklingen af et samfund baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk Ministerråd

Analysen fremhæver også flere nationale styrkepositioner og områder med potentiale til videreudvikling.  Det gælder for eksempel produktionsteknologi, transport og landbrug. Her findes der allerede testmiljøer, der kan udbygges og udvikles til transnationale samarbejdsprojekter.

– I den nye vision for det nordiske samarbejde fremhæver vi konkurrenceevne som et satsningsområde. 5G-teknologi er afgørende for udviklingen af et samfund baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration Derfor er det så vigtigt, at vi træder på speederen og styrker samarbejdet, inden 5G-teknologien udrulles og tages i brug, siger Nordisk Ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.

De nordiske og baltiske ministre med ansvar for digitalisering mødes i Riga den 27. november for at drøfte den nye SWOT-analyse og vejen frem for digitaliseringssamarbejdet.