5G-samarbetet har en stor potential som måste utnyttjas bättre

20.11.19 | Nyhet
Time-lapse photography of city night lights
Fotograf
Adrian Schwarz / Unsplash
De nordiska statsministrarna vill påskynda utbyggnaden av 5G. En ny analys visar vad som behöver göras för att Norden ska nå målet om att vara bäst på att använda 5G-teknik. Det är dags att omsätta kunskapen i handling.

5G-tekniken har potential att förändra samhället på ett flertal områden. I ett nordiskt-baltiskt perspektiv handlar det om att erbjuda mer effektiva och specialiserade tjänster till privatpersoner och företag. Regeringarnas ambition är att bli bäst i världen på att utnyttja tekniken. För att lyckas med det är det viktigt att förstå var tekniken ger bäst effekt och var länderna har mest att vinna på att samarbeta.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet för digitalisering har RISE (Research Institutes of Sweden) genomfört en SWOT-analys av det nordisk-baltiska samarbetet om 5G-utbyggnad. Resultatet av analysen är ett viktigt verktyg för att sätta kursen för vidare arbete.

Analysen visar bland annat att det är viktigt att samarbeta om att identifiera och bli av med nationella och rättsliga hinder för 5G-nätverket över gränserna.

Analysen pekar också på behovet av att utveckla hållbara och transnationella affärsmodeller som kan locka till sig investeringar eller skapa möjligheter för det nordisk-baltiska samarbetet att ansöka om EU-medel för transnationella projekt.

5G-tekniken är avgörande för utvecklingen av ett samhälle som bygger på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Analysen tar också upp flera nationella styrkepositioner och områden med potential för vidareutveckling,  till exempel tillverkningsteknik, transport och jordbruk. Här finns det redan testmiljöer som man kan bygga vidare på och utveckla som transnationella samarbetsprojekt.

– I den nya visionen för det nordiska samarbetet lyfter vi fram konkurrenskraft som ett insatsområde. 5G-tekniken är avgörande för utvecklingen av ett samhälle som bygger på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration. Därför är det så viktigt att vi ökar hastigheten och stärker samarbetet inom utbyggnad och användning av 5G-teknik, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

De nordiska och baltiska ministrarna med ansvar för digitalisering möts i Riga den 27 november för att diskutera den nya SWOT-analysen och vägen framåt för digitaliseringssamarbetet.