Ehdotus: yhteiskuntaturvallisuuden pohjoismaista yhteistyötä vahvistettava

03.09.19 | Uutinen
Wille Rydman på Septembermötet 2019.

Wille Rydman.

Valokuvaaja
Matts Lindqvist

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston jäsen Wille Rydman (kok) toimi puheenjohtajana työryhmässä, joka laati yhteiskuntaturvallisuusstrategian. Työryhmässä oli edustus kaikista puolueryhmistä.

Pohjoismaiden neuvosto haluaa vahvistaa yhteiskuntaturvallisuuden pohjoismaista yhteistyötä. Puheenjohtajisto on hyväksynyt strategia-asiakirjan, jossa on useita ehdotuksia alan yhteistyön syventämiseksi. Strategia siirtyy nyt Pohjoismaiden neuvoston lokakuisen istunnon käsiteltäväksi.

Strategia-asiakirja kattaa useita yhteiskuntaturvallisuuden osa-alueita, ja siinä ehdotetaan muun muassa yhteispohjoismaisten kriisinhallintaharjoitusten ja -kurssien järjestämistä, rauhanrakentamiseen ja konfliktien ennaltaehkäisyyn liittyvän yhteistyön vahvistamista, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kyberturvallisuusyhteistyön lujittamista sekä poliisiyhteistyön syventämistä.

Lisäksi puheenjohtajisto haluaa, että Pohjoismaat arvioivat yhteisen palontorjuntalennoston tarvetta.

Pohjoismaiden ministerineuvosto saatava mukaan

Strategia-asiakirjaan sisältyy niin ehdotus siitä, miten Pohjoismaiden ministerineuvosto saataisiin mukaan ”tukemaan pohjoismaista ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä, johon sisältyy yhteiskuntaturvallisuuden ja varautumisen pohjoismainen yhteistyö”.

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei nykyisin sisälly Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiantoon. Sama koskee varautumista, suuronnettomuuksia ja kriisejä koskevaa yhteistyötä.

Pohjoismaiden kansalaiset ovat kuitenkin ilmaisset vahvan tukensa turvallisuus- ja puolustuspoliittiselle yhteistyölle. Vuonna 2017 tehty suuri tutkimus osoitti, että juuri turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on alue, jolla enemmistö pohjoismaalaisista kaipaa lisää yhteistyötä.

– Pohjoismaiden ministerineuvosto on pohjoismaisen hallitusyhteistyön tärkein elin, ja nyt on aika antaa sille selkeä toimeksianto näillä aloilla. Perusteena on maailman nykytila, jännitteiden kasvu laajalla rintamalla sekä kansalaisten osoittama vahva tuki turvallisuusyhteistyölle, sanoo Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2019 presidentti Hans Wallmark.

Yhteisiä uhkia

Yhteiskuntaturvallisuusstrategia lähtee siitä, että Pohjoismailla on edessään monia yhteisiä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi kyberhyökkäyksiin, terrori-iskuihin, sään ääri-ilmiöihin, luonnonkatastrofeihin, pandemioihin, energian toimitusongelmiin sekä useisiin muihin yllättäviin tilanteisiin.

Uhat voivat toteutua joko yksittäisessä Pohjoismaassa tai niillä voi olla vaikutuksia yli rajojen. Maiden välillä on yhä rajaesteitä, jotka voivat heikentää yhteistyön tehokkuutta.

– Pohjoismaiden neuvoston tavoitteena on tehokas yhteispohjoismainen kriisivalmius, jonka turvin voidaan nopeasti, vailla rajaesteitä tai rooleja ja vastuita koskevaa epätietoisuutta lähteä auttamaan naapurimaita suurten kriisien kohdatessa, strategiassa todetaan.

Strategiassa ehdotetaan niin ikään, että Pohjoismaiden hallitukset nimittävät puolueettoman komitean, jonka toimeksiantona on arvioida yhteiskuntaturvallisuuden pohjoismaisen yhteistyön optimointia.

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat Pohjoismaiden parlamenttien ja Pohjoismaiden hallitusten virallisia yhteistyöelimiä. Pohjoismaiden neuvoston tehtävänä on tehdä ehdotuksia ja suosituksia ministerineuvostolle sekä Pohjoismaiden hallituksille.