Kielten ymmärtäminen luo yhteisymmärrystä

07.02.20 | Uutinen
Pohjoismaiset nuoret haluavat oppia ymmärtämään toisiaan paremmin yli rajojen. Nyt tarvitaan kohtaamismahdollisuuksia ja innovatiivisuutta kielenopetukseen, kuuluu nuorten viesti pohjoismaisille poliitikoille.

Yhteensä 78 nuorta kokoontui juuri ennen vuodenvaihdetta kolmeksi päiväksi Islantiin puhumaan kielistä. Innostus ja kielten kirjo oli melkoinen, kun paikalla oli fääriä, grönlantia, islantia, norjaa, ruotsia, saamea, suomea ja tanskaa puhuvia osallistujia. Lisäksi konferenssissa oli mukana pakolais- ja vähemmistökielten puhujia. Jotta kaikilla olisi sama kielellinen lähtökohta, keskustelut käytiin englanniksi, mutta osallistujat saivat toki tuntumaa myös toistensa kieliin. Keskeisenä viestinä oli se, että rajat ylittävät kohtaamiset tarjoavat kimmokkeita kieltenoppimiseen.

Juuri tämä olikin islantilaisministeri Lilja Dögg Alfreðsdóttirin toiveena, kun hän teki aloitteen konferenssin järjestämisestä. Nuorten yhteiset päätelmät luovutettiin hänelle konferenssin jälkeen.

Oheisesta videosta voi nähdä, miten nuoret kokivat konferenssin ja mitä he ajattelevat kielten vastavuoroisen ymmärtämisen merkityksestä Pohjoismaissa.