Språkförståelse skapar sammanhållning

07.02.20 | Nyhet
Unga i Norden vill lär sig att förstå varandra bättre över gränserna. De efterlyser nytänkande i språkundervisningen och möjligheter att mötas. Det var det var tydliga budskapet till nordiska politiker från de unga själva.

Strax före nyår möttes 78 unga från hela Norden under tre dagar på Island för att diskutera språk. Engagemanget var stort och den språkliga mångfalden rik, med deltagare som talade danska, finska, färöiska, grönländska, isländska, norska, samiska och svenska. Även unga med flykting- och minoritetsbakgrund deltog i konferensen. För att alla skulle ha en gemensam språklig utgångspunkt fördes diskussionerna på engelska, men deltagarna fick ändå smaka på varandras språk. Ett viktigt budskap är att möten mellan människor över gränserna skapar intresse för att lära sig språk.

Och det var precis det den isländska ministern Lilja Dögg Alfreðsdóttir hade hoppats på när hon tog initiativet till konferensen. Hon tog emot de ungas slutsatser efter konferensen.

Nedan kan du se mer om vad de unga upplevde och vad de tycker om vikten av att vi förstår varandra i Norden.