Språkforståelse skaper samhold

07.02.20 | Nyhet
Nordiske ungdommer vil lære å forstå hverandre bedre på tvers av grensene. De etterlyser nytenking i språkundervisningen og muligheter til å møtes. Det var det var det klare budskapet til nordisk politikere fra ungdommene selv.

Like før nyttår møttes 78 ungdommer fra hele Norden i tre dager på Island for å diskutere språk. Engasjementet og språkmangfoldet var stort, med deltagere som snakker dansk, finsk, færøysk, grønlandsk, islandsk, norsk, samisk og svensk. Også unge med flyktning- og minoritetsspråklig bakgrunn deltok i konferansen. For at alle skulle ha et felles språklig utgangspunkt, foregikk diskusjonene på engelsk, men deltagerne fikk likevel en smak på hverandres språk. Et sentralt budskap er at møter mellom mennesker på tvers av grenser skaper interesse for å lære språk.

Det var nettopp dét den islandske minister Lilja Dögg Alfreðsdóttir hadde håpet på da hun tok initiativ til konferansen. Hun tok imot konklusjonene fra ungdommen etter konferansen.

Under kan du se mer om hva ungdommene opplevde og hva de mener om viktigheten av at vi forstår hverandre i Norden.