”Nuorten lisättävä painetta biodiversiteettisopimuksen aikaansaamiseksi”

25.06.19 | Uutinen
det utrotningshotade nordiska bruna biet
Valokuvaaja
Anja Laupstad Vatland
Kasvi- ja eläinlajien nopea kato vaatii uutta ja vahvaa kansainvälistä biodiversiteettisopimusta. Ilman nuoria sopimuksesta ei kuitenkaan tule riittävän kunnianhimoista. Tätä mieltä on Nuorten Pohjoismaiden neuvoston Nicholas Kujala, joka haluaa saada Pohjolan nuoret liikekannalle sopimukseen vaikuttamiseksi.

On kulunut reilu kuukausi siitä, kun luonnon monimuotoisuudesta esiteltiin ensimmäinen kansainvälinen raportti. Tulokset olivat ravistelevaa luettavaa. Maailman kahdeksasta miljoonasta kasvi- ja eläinlajista jopa miljoonaa uhkaa raportin mukaan sukupuutto – monia jo lähivuosikymmeninä.

Samalla raportti osoittaa, että harvat maailman maat ovat saavuttaneet luonnon monimuotoisuudesta tehdyn aiemman kansainvälisen sopimuksen tavoitteita. Sopimus on voimassa vuoteen 2020.

Nuorten on painostettava päättäjiä

Tositoimet ovat siis tarpeen, kun maailman maat kokoontuvat syksyllä 2020 päättämään uudesta sopimuksesta ja uusista biodiversiteettitavoitteista.

– Vaikka nykyiset tavoitteet jäävät saavuttamatta, se ei oikeuta maita pakittamaan ja muotoilemaan vähemmän kunnianhimoisia tavoitteita. Silloin on päinvastoin tehtävä vielä enemmän töitä. Nuorten pitää mielestäni kohdistaa päättäjiin painetta, jotta tavoitetaso saataisiin asetettua korkealle, sanoo suomalainen nuorisopoliitikko Nicholas Kujala.

Ensi viikolla hän matkustaa Trondheimiin edustamaan Nuorten Pohjoismaiden neuvostoa suuressa biodiversiteettikonferenssissa.

Se on yksi monista vaiheista prosessissa, jolla pyritään saamaan mahdollisimman monta pohjoismaista nuorta mukaan vaikuttamaan uuteen kansainväliseen sopimukseen.

  Aloite Pohjoismaiden neuvostolta

  Pohjoismaiden neuvoston ehdotuksesta syntynyt prosessi saa tukea Pohjoismaiden ministerineuvostolta, ja sen tavoitteena on vahvistaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia.

  – On tosi tärkeää, että mahdollisimman moni eritaustainen nuori tulee kuulluksi. Koska haluamme tarjota kaikille tasavertaiset mahdollisuudet, kehittelemme parhaillaan työkalupakkia (tool-kit). Sen avulla yhä useammat voivat saada tietoa asiasta ja ottaa kantaa, Nicholas Kujala sanoo.

   Oppimisen ja vaikuttamisen työkalupakki

   Työkalupakin laativat ammattilaiset yhdessä nuorisoryhmän kanssa, ja valmista tulee loppukesästä. He ovat alkaneet valmistella myös eri puolilla Pohjolaa järjestettäviä nuorisotapahtumia ja vuoden 2020 alussa pidettävää nuorisohuippukokousta.

   Nuorisotapahtumien on määrä poikia suosituksia meneillään oleviin YK-sopimusneuvotteluihin sekä EU:lle ja Pohjoismaiden hallituksille.   

   – Olemme juuri aloittaneet prosessin, jossa pyritään selvittämään pohjoismaisten nuorten neuvottelulinja, Nicholas Kujala kertoo.

    Pohjolalta vaaditaan johtajuutta

    Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta oli tiistaina koolla Kööpenhaminassa ja sai raportin ehdotuksensa edistymisestä.

    – Pohjolan on osoitettava johtajuutta, koska lajikato on liian suurta ja nopeaa. Meidän vahvuutenamme on se, että kymmenettuhannet nuoret ovat jo ilmaisseet huolensa ilmastosta ja maapallon tulevaisuudesta. Äänen antaminen heille on sekin tapa osoittaa johtajuutta, sanoo Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtaja Ketil Kjenseth.