"Unge skal lægge pres på aftalen om biologisk mangfoldighed"

25.06.19 | Nyhed
det utrotningshotade nordiska bruna biet
Fotograf
Anja Laupstad Vatland
Den accelererende udryddelse af plante- og dyrearter kræver en ny og stærk global aftale om biologisk mangfoldighed. Men uden de unges indflydelse vil det ikke blive ambitiøst nok. Sådan ræsonnerer Nicholas Kujala fra Ungdommens Nordiske Råd. Han er en af dem, der håber at kunne mobilisere Nordens unge med henblik på at påvirke aftalen.

Det er omtrent en måned siden, at den første internationale rapport om biologisk mangfoldighed blev præsenteret – og den rystede verden. Op til en million af verdens otte millioner plante- og dyrearter er truet af udryddelse, og mange af dem inden for de nærmeste årtier, fastslog rapporten.

Samtidig har det vist sig, at kun få af verdens lande lever op til målene i den globale aftale om biodiversitet, som udløber i 2020.

De unge bør presse på

Når verdens lande i efteråret 2020 skal blive enige om en opdateret aftale og nye mål for den biologiske mangfoldighed, kræves der altså seriøs handling.

– At de nuværende mål ikke opfyldes må ikke blive et argument for, at landene skruer ned og formulerer mindre ambitiøse mål. Vi skal tværtimod arbejde endnu hårdere. Jeg mener, at det er de unges ansvar at presse på for et højt ambitionsniveau, siger Nicholas Kujala, som er finsk ungdomspolitiker.

I næste uge rejser han til Trondheim for at repræsentere Ungdommens Nordiske Råd ved en stor konference om biodiversitet.

Det er et af flere trin i en proces, som har til formål at så mange unge som muligt i Norden får mulighed for at påvirke den globale aftale.

Initiativ fra Nordisk Råd

Processen er et initiativ fra Nordisk Råd, som støttes af Nordisk Ministerråd, og som handler om at bakke op om unges indflydelse på biodiversitetsaftalen.

– Det er enormt vigtigt, at rigtig mange unge med forskellige baggrunde får mulighed for at blive hørt. Og fordi vi gerne vil give alle lige muligheder for at deltage, er vi nu i gang med at udarbejde et tool-kit, for at endnu flere kan få mere viden og tage stilling, siger Nicholas Kujala.

Tool-kit for viden og indflydelse

Tool-kitet skrives af eksperter i samarbejde med en gruppe unge, og det bliver færdigt i løbet af sommeren. Der er også gang i planlægningen af en række ungdomsmøder rundt om i de nordiske lande samt et ungdomstopmøde i begyndelsen af 2020.

Aktiviteterne skal resultere i en række anbefalinger til de globale forhandlinger, som løbende foregår vedrørende FN-konventionen, og til EU og regeringerne i Norden.   

– Vi er i den indledende fase af processen, hvor vi forsøger at finde ud af, hvad den nordiske linje i forhandlingerne skal være, siger Nicholas Kujala.

Norden bør vise lederskab

Tirsdag holdt Nordisk Råds udvalg for et holdbart Norden et møde i København, hvor de modtog en rapport om, hvordan deres initiativ udvikler sig.

– Her har Norden en vigtig opgave med hensyn til at tage lederskab. Der forsvinder for mange arter, og det går for hurtigt. Det er også en af vores styrker, at titusindvis af unge har vist deres engagement i forhold til klimaet og klodens fremtid. At give dem en stemme er også en måde at vise lederskab på, siger Ketil Kjenseth, som er ordfører for Udvalget for et Holdbart Norden.