“Unge må legge press på avtalen om biologisk mangfold”

25.06.19 | Nyhet
det utrotningshotade nordiska bruna biet
Fotograf
Anja Laupstad Vatland
Den raske utryddingen av plante- og dyrearter krever en ny og sterk global avtale om biologisk mangfold. Men uten de unges innflytelse kommer det ikke til å bli ambisiøst nok. Det mener Nicholas Kujala fra Ungdommens nordiske råd, en av dem som håper å kunne mobilisere Nordens unge til å påvirke avtalen.

En drøy måned har gått siden den første internasjonale rapporten om biologisk mangfold ble presentert – og rystet verden. Opp til en million av verdens åtte millioner plante- og dyrearter trues av utryddelse, mange i løpet av de nærmeste tiårene, slo rapporten fast.

Samtidig viser det seg at få av verdens land lever opp til målene i den globale avtalen om biologisk mangfold, som har sluttdato år 2020.

De unge bør legge press

Når verdens land høsten 2020 skal bli enige om en oppdatert avtale og nye mål for biologisk mangfold, kreves det altså at det virkelig hender noe.

– At de nåværende målene ikke nås, må ikke bli et argument for at land rygger unna og formulerer mindre ambisiøse mål. Tvert imot må vi jobbe enda hardere. Jeg mener at det er de unges ansvar å presse på for et høyt ambisjonsnivå, sier Nicholas Kujala, som er ungdomspolitiker i Finland.

Neste uke drar han til Trondheim for å representere Ungdommens nordiske råd på en stor konferanse om biologisk mangfold.

Det er ett av flere skritt i en prosess for å sørge for at så mange unge som mulig i Norden får mulighet til å påvirke den nye globale avtalen.

  Initiativ fra Nordisk råd

  Prosessen er et initiativ fra Nordisk råd som støttes av Nordisk ministerråd og går ut på å støtte opp om unges innflytelse på biodiversitetsavtalen.

  – Det er enormt viktig at veldig mange ungdommer med ulik bakgrunn får en mulighet til å bli hørt. Og ettersom vi vil gi alle samme mulighet til å delta, jobber vi nå med å utarbeide en tool-kit for at flere skal kunne lære seg mer og ta stilling, sier Nicholas Kujala.

   Tool-kit for kunnskap og innflytelse

   Tool-kiten skrives av eksperter i samråd med en gruppe unge, og kommer til å være klar på slutten av sommeren. De har også begynt å legge planer for en rekke ungdomsmøter rundt i de nordiske landene og et nordisk ungdomstoppmøte i begynnelsen av 2020.

   Aktivitetene skal resultere i en rekke anbefalinger til de globale forhandlingene som pågår om FN-konvensjonen, og til EU og Nordens regjeringer.   

   – Vi er helt i begynnelsen av prosessen med å forsøke å finne fram til den unge nordiske linjen i forhandlingene, sier Nicholas Kujala.

    Norden bør vise lederskap

    På tirsdag møttes Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden i København og fikk en rapport om hvordan initiativet deres utvikler seg.

    – Her har Norden en viktig jobb å gjøre med å ta lederskap. Det forsvinner for mange arter – for raskt. Det som også er vår styrke, er at ti tusen unge har vist sitt engasjement for klimaet og jordas framtid. Å gi dem en stemme er også en måte å vise lederskap på, sier Kjell Kjenseth, leder i Nordisk råds bærekraftutvalg.