Pohjoismailta yhteisiä koronapanostuksia

17.04.20 | Uutinen
Mogens Jensen
Valokuvaaja
Ask Lyno-Hansen
Pohjoismaat panostavat yhdessä tutkimukseen ja muihin konkreettisiin toimiin, jotka auttavat aluetta pääsemään kuiville koronaviruksen aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta. Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät ylimääräisessä kokouksessaan 17. huhtikuuta priorisoida näitä panostuksia Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetissa vuosina 2020–2021.

Osa tukitoimista kohdistetaan terveydenhuoltoon. Käytännön tukimuodot ja lopulliset summat tarkentuvat myöhemmin, mutta kapasiteettia on luvassa kriisin seurausten käsittelyyn terveydenhuollossa ja muilla yhteiskunnan aloilla tulevina vuosina. Tavoitteena on muun muassa luoda mahdollisimman tehokasta tiedon- ja kokemustenvaihtoa sekä kohdistaa tuki kaikkein hyödyllisimmille osa-alueille. 

Pohjoismaiden ministerit ovat olleet koronakriisin aikana jatkuvasti yhteydessä toisiinsa sekä kahdenvälisesti että useissa epävirallisissa kokouksissa.

Pohjoismaiden ministerineuvostoa johtavat tänä vuonna Tanska, Grönlanti ja Färsaaret. Tanskan yhteistyöministeri Mogens Jensen toteaa, että maat hyödyntävät pohjoismaista yhteistyötä tehokkaasti COVID-19-tilanteen hallinnassa. 

– Pohjoismaisesta kokemustenvaihdosta ja yhteistyöstä on paljon hyötyä monella alalla. Tämä koskee luonnollisesti terveydenhuoltoa, mutta myös muita yhteiskunnan aloja – varsinkin kriisin jälkihoidon näkökulmasta. Tavoitteenamme on myös se, että voimme rakentaa yhteiskuntiamme kriisin jälkeen ekologisesti ja muutenkin kestävästi, Mogens Jensen sanoo.

– Puheenjohtajamaana meille on tärkeää, että Pohjoismaiden ministerineuvosto reagoi nopeasti ajankohtaisiin haasteisiin. Olen iloinen siitä, että tämänpäiväinen ylimääräinen yhteistyöministerikokous päätti yksimielisesti priorisoida koronatoimia. Tukitoimet konkretisoituvat lähitulevaisuudessa. 

Visiotyö jatkuu

Mogens Jensen painottaa samalla, että Pohjoismaiden ministerineuvosto jatkaa työnsä mukauttamista pääministerien syksyllä 2019 hyväksymän vision pohjalta. 

– Valmistelemme edelleen toimintasuunnitelmia, jotka tähtäävät vihreän, kilpailukykyisen ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan luomiseen. Tarkoituksena on parantaa kykyämme tuottaa poliittisia tuloksia pohjoismaalaisten kannalta tärkeillä aloilla. Tämän työn merkitys ei ole vähentynyt koronakriisin aikana. Pyrimme siihen, että pohjoismainen yhteistyö olisi entistä vahvempaa kriisin jälkeen. 

Tukea terveydenhuollolle ja tutkimukselle

Ministerikokouksessa keskusteltuun toimenpidepakettiin sisältyy myös tutkimusohjelma, jonka toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen NordForsk-tutkimuslaitos. Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki on tyytyväinen kokouksen päätöksiin.

– On hienoa, että maat hyödyntävät ministerineuvoston vahvoja ja toimivia yhteistyörakenteita, hän sanoo.

Rajaesteiden purkaminen jatkuu 

Yhteistyöministerit arvioivat kokouksessa myös sitä, miten maat ovat onnistuneet aiemman päätöksen mukaisesti vähentämään käytännön sosiaaliturva- ja muita ongelmia, joita rajojen sulkeminen on aiheuttanut rajatyöntekijöille.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on kerännyt viime viikkoina maiden hallituksille jatkuvasti tietoa rajatyöntekijöiden haasteista. Moniin ongelmiin on löytynyt ratkaisu, mutta osa vero-ongelmista on yhä jäljellä. Ministerit päättivät, että näiden ongelmien ratkaisemista priorisoidaan myös jatkossa.