Uusi raportti: kahdeksan kymmenestä huolissaan ilmastokehityksestä

24.06.20 | Uutinen
Far og datter i skogen
Valokuvaaja
Alexander Hall/imagebank.sweden.se
Ilmastonmuutoksen suunta on väärä, ja se huolettaa 80:tä prosenttia pohjoismaalaisista. Kansalaiset haluavatkin Pohjoismaiden lisäävän ilmastoratkaisuihin liittyvää yhteistyötä. Kyseessä on hyvä uutinen Pohjoismaiden hallituksille, joiden tavoitteena on alan pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa raportissa ”Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa – yhteinen suunta, erilaiset ratkaisut” esitellään 5 000 pohjoismaalaisen näkemyksiä ilmastosta, demokratiasta ja osallisuudesta. Jopa 80 prosenttia vastaajista ilmoittaa olevansa huolissaan ilmastokehityksestä. Ilmastokysymys on myös noussut kansalaisten silmissä pohjoismaisen yhteistyön pääasiaksi, ja ilmastoyhteistyön kannatus on hämmästyttävää kyllä kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa.  Poliitikoilla on näin ollen kansan tuki työlle, jossa kehitetään hyviä ilmastoratkaisuja yhdessä.

Vastaajista 37 prosenttia ei tosin usko poliitikkojen voivan yksin ratkaista ilmastokriisiä. Näin on siitä huolimatta, että luottamus demokratiaan ja poliittiseen järjestelmään on erittäin vahvaa kaikissa Pohjoismaissa.  Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki pitää tulosta myönteisenä.

– Pohjoismaiden poliitikkojen on tiedostettava asia. Samalla näen tämän merkkinä siitä, että kansa kaipaa julkisen ja yksityisen sektorin välille lisää yhteistyötä, Lehtomäki sanoo.

Pieniä sukupolvieroja

Raportissa on keskitytty erityisesti nuoriin. Nuorten odotettiin olevan enemmän huolissaan ilmastosta, mutta huoli jakautuu itse asiassa varsin tasaisesti nuorten ja vanhempien vastaajien kesken. Tutkimus osoittaa silti, että nuorten ilmastovastuullisuus on vahvempaa. He ovat muita halukkaampia tekemään enemmän halutun kehityksen saavuttamiseksi.

– Tällaisen ajattelun ja vastuullisuuden varaan voidaan rakentaa tulevaisuuden politiikkaa ja kestävää yhteiskuntaa, Lehtomäki toteaa.

Raportti ”Demokratia ja ilmastotoimet Pohjoismaissa – yhteinen suunta, erilaiset ratkaisut” julkaistaan keskiviikkona 24. kesäkuuta 2020.

Tällaisen ajattelun ja vastuullisuuden varaan voidaan rakentaa tulevaisuuden politiikkaa ja kestävää yhteiskuntaa, Lehtomäki toteaa.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri