Ny rapport: Åtta av tio är oroade över klimatutvecklingen

24.06.20 | Nyhet
Far og datter i skogen
Fotograf
Alexander Hall/imagebank.sweden.se
Klimatförändringen går åt fel håll. Det oroar 80 procent av nordborna. Nu vill de ha ett utökat nordiskt samarbete om klimatlösningar. Det är goda nyheter för de nordiska regeringarna, som alla vill stärka det nordiska samarbetet på området.

I en ny rapport från Nordiska ministerrådet, ”Demokrati og klimaengasjement i Norden – Felles mål, ulike løsninger”, svarar 5 000 nordbor på frågor om klimat, demokrati och engagemang. Hela 80 procent säger att de är oroade över klimatutvecklingen. Nordborna ser också klimatfrågan som den viktigaste för nordiskt samarbete. Det anmärkningsvärda är att stödet för nordiskt klimatsamarbete har fördubblats på två år. Därmed får politikerna folkets stöd för ett ökat samarbete om goda klimatlösningar.

Men det är ändå viktigt att notera att 37 procent av de tillfrågade inte har förtroende för att politikerna ensamma kan lösa klimatkrisen. Detta trots att tilliten till demokratin och det politiska systemet är mycket hög i alla nordiska länder.  Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki menar att det är positivt.

– Det är något de nordiska politikerna bör ta till sig. Samtidigt ser jag det som en längtan bland folket efter ett utökat samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, säger Lehtomäki.

Små skillnader mellan generationerna

Rapporten har också ett särskilt fokus på unga. Man trodde att oron för klimatet bland unga skulle vara starkare. Men faktum är att oron är ganska jämnt fördelad mellan unga och äldre. Det undersökningen ändå visar är att engagemanget är starkare bland yngre. De är i högre grad villiga att göra mer för att uppnå en önskad utveckling.

– Det finns attityder och engagemang som framtidens politik för ett hållbart samhälle kan byggas på, säger Lehtomäki.

Rapporten ”Demokrati og klimaengasjement i Norden – Felles mål, ulike løsninger” publiceras onsdagen den 24 juni 2020.

Det finns attityder och engagemang som framtidens politik för ett hållbart samhälle kan byggas på.

Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet