NY RAPPORT: Åtte av ti bekymret for klimautviklingen

24.06.20 | Nyhet
Far og datter i skogen
Photographer
Alexander Hall/imagebank.sweden.se
Klimaendringen går ikke rett vei. Det bekymrer 80 prosent av nordiske innbyggere. Nå vil de ha forsterket nordisk samarbeid om klimaløsninger. Det er godt nytt for de nordiske regjeringene som alle vil styrke det nordiske samarbeidet på området.

I en ny rapport fra Nordisk ministerråd «Demokrati og klimaengasjement i Norden – Felles mål, ulike løsninger», svarer 5ooo nordiske borgere på spørsmål om klima, demokrati og engasjement. Hele 80 prosent svarer at de er bekymret for klimautviklingen. Borgerne har også løftet klimaspørsmålet til den viktigste saken for nordiske samarbeid. Det oppsiktsvekkende er at støtten til nordisk klimasamarbeid er fordoblet på to år.  Dermed får politikere borgernes oppbakking for et økt samarbeid om gode løsninger for klima.

Det er likevel viktig å merke seg at 37 prosent av de spurte ikke har tiltro til at politikerne alene kan løse klimakrisen. Dette til tross for at tilliten til demokratiet og det politiske systemet er meget høy i alle de nordiske landene.  Generalsekretær for Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki mener dette er positivt.

- Dette er noe de nordiske politikerne bør være oppmerksomme på. Samtidig ser jeg dette som et folkelig sug etter forsterket samarbeid mellom offentlig og privat sektor, sier Lehotmäki.

Små forskjeller mellom generasjoner

Rapporten har også et spesielt fokus på de unge. Det var forventet at man så en sterkere uro for klimaet blant de unge. Faktum er at uroen er rimelig likt fordelt blant unge og gamle. Det undersøkelsen likevel viser er at engasjementet er sterkere blant de yngre. De er i høyere grad villige til å gjøre mer for å oppnå en ønsket utvikling.

- Det er holdninger og engasjement som fremtidens politikk for et bærekraftig samfunn kan bygges på, avslutter Lehtomäki.

Rapporten «Demokrati og klimaengasjement i Norden – Felles mål, ulike løsninger» lanseres onsdag 24. juni 2020.

Det er holdninger og engasjement som fremtidens politikk for et bærekraftig samfunn kan bygges på

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk ministerråd