Uusia tukimahdollisuuksia Pohjolan vihreän kehityksen edistämiseksi

19.05.21 | Uutinen
Græs med himlen i baggrunden
Photographer
Benjamin Suomela
Pohjoismaisessa yhteistyössä käynnistetään useita uusia ympäristöhankkeita ja laajennetaan mahdollisuutta hakea tukea Pohjolan vihreää kehitystä edistäviin hankkeisiin.

Koska Pohjolasta halutaan tehdä 2030-vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue, monet hankkeista keskittyvät ilmastoon, ympäristöön ja alueyhteistyöhön. Vision toteuttamiseksi on tärkeää löytää hyviä tulevaisuuden ratkaisuja, jotka takaavat luonnonvarojen käytön ja suojelun välisen tasapainon maalla ja merellä ja sitä kautta kestävän kehityksen. Vasta julkistetut hankkeet edistävät yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta. Hakuaikaa on kesäkuun 4. päivään saakka, ja hankkeiden aiheista voidaan mainita luonnon monimuotoisuus, meri- ja rannikkoympäristön tilan parantaminen, ilmansaasteiden tutkiminen sekä toimet, joilla voidaan vähentää ja ehkäistä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aiheiden aiheuttamia vahinkoja.

Luontokadon pysäyttäminen

Pohjoismainen luonnon monimuotoisuuden työryhmä (NBM) tukee vuosittain pohjoismaisia yhteistyöhankkeita, jotka auttavat osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen. Nyt on mahdollista hakea tukea vuonna 2022 toteutettaviin hankkeisiin, jotka tukevat työryhmän kahta painopistealuetta: luonnon monimuotoisuutta ja sosiaalista kestävyyttä. Hakuaika päättyy 4. kesäkuuta.

Pohjoismaisen meri- ja rannikkoympäristön parantaminen

Pohjoismaiselta meri- ja rannikkoalueiden työryhmältä (NHK) voi hakea tukea hankkeisiin, joissa etsitään mahdollisuuksia parantaa pohjoismaisen meri- ja rannikkoympäristön tilaa. Hankkeissa voi esimerkiksi tarkastella offshore-teollisuuden ympäristövaikutuksia, laatia uusia menetelmiä meriympäristön seurantaan tai tutkia happamoitumista ja meren lämpötilan nousua. Hakuaika päättyy 4. kesäkuuta.

Paljon lisää mahdollisuuksia

Hae tukea ja tule mukaan tekemään Pohjolasta maailman kestävintä ja integroituneinta aluetta!