Nye spændende muligheder for støtte til grøn udvikling i de nordiske lande

19.05.21 | Nyhed
Græs med himlen i baggrunden
Photographer
Benjamin Suomela
Det nordiske samarbejde lancerer flere nye grønne projekter og udvider muligheden for at søge om støtte til projekter, som fremmer grøn udvikling i Norden.

I tråd med visionen for 2030 om at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region retter flere af projekterne sig mod klima, miljø og regionalt samarbejde. For at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region er det vigtigt at finde gode løsninger for fremtiden. Det er nødvendigt med løsninger, som sikrer balance mellem brug og beskyttelse af naturressourcerne på land og i havet for at sørge for en fremtidig bæredygtig udvikling. De nyligt lancerede projekter er med til at fremme den grønne omstilling i de nordiske samfund samt arbejdet for CO2-neutralitet og en bæredygtig, cirkulær og biobaseret økonomi. Nogle af de projekter, som modtager ansøgninger frem til den 4. juni, handler om biodiversitet, forbedring af hav- og kystmiljøet, forskning i luftforurening samt reduktion og forebyggelse af skader fra sundheds- og miljøfarlige stoffer.

Stop tabet af biodiversitet

Hvert år støtter Nordisk Arbejdsgruppe for Biologisk Mangfoldighed (NBM) nordiske samarbejdsprojekter, som bidrager til at standse tabet af biodiversitet. Det er nu muligt at søge om bevillinger til projekter i 2022, som er relevante i forhold til NBM's todelte prioriteringer. Relevante projekter handler skal enten handle om biodiversitet eller social bæredygtighed. Ansøgningsfristen er den 4. juni.

Muligheder for at forbedre det nordiske hav- og kystmiljø

Lige nu er det også muligt at søge om støtte til projekter, hvis mål er at undersøge muligheder for at forbedre det nordiske hav- og kystmiljø. Relevante projekter kan for eksempel undersøge miljøeffekten af offshore industri, udarbejde nye metoder inden for marin overvågning eller undersøge forsuring og temperaturstigning i havet. Ansøgningsfristen er den 4. juni.

Mange flere muligheder

Ansøg og vær med til at gøre Norden til verdens mest bæredygtige og integrerede region!