Nya spännande möjligheter för stöd till grön utveckling i de nordiska länderna

19.05.21 | Nyhet
Græs med himlen i baggrunden
Photographer
Benjamin Suomela
Det nordiska samarbetet lanserar flera nya gröna projekt och utvidgar möjligheten att ansöka stöd till projekt som främjar grön utveckling i Norden.

I linje med visionen för 2030 att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region, fokuserar flera av projekten på klimat, miljö och regionalt samarbete. För att bli världens mest hållbara och integrerade region är det viktigt att finna goda lösningar för framtiden. Det behövs lösningar som säkrar balansen mellan användning och skydd av naturresurserna på land och i hav för att sörja för en hållbar utveckling i framtiden. De nylanserade projekten bidrar till att främja den gröna omställningen av de nordiska samhällena, samt till att arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi. Några av projekten som tar emot ansökningar fram till 4 juni handlar om biologisk mångfald, förbättring av havs- och kustmiljöer, forskning i luftförorening, samt reduktion och förebyggande av skador från hälso- och miljöfarliga ämnen.

Stoppa förlusten av biologisk mångfald

Varje år stödjer Nordisk arbetsgrupp for biologisk mångfald (NBM) nordiska samarbetsprojekt som bidrar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Det är nu möjligt att ansöka bidrag till projekt under 2022 som är relevanta i förhållande till NBM:s tvådelade prioriteringar. Relevanta projekt handlar om antingen biologisk mångfald eller social hållbarhet. Sista ansökningsdag är 4 juni.

Möjligheter för att förbättra nordisk havs- och kustmiljö

Just nu går det även att ansöka stöd till projekt med målet att utforska möjligheter för att förbättra den nordiska havs- och kustmiljön. Relevanta projekt kan exempelvis undersöka miljöeffekten av offshore-industri, ta fram nya metoder i marin övervakning eller undersöka försurning och temperaturstigning i havet. Sista ansökningsdag är 4 juni.

Många fler möjligheter

Ansök och bidra till att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region!