Vision toteutuksessa panostettava kieliin ja kulttuuriin

31.10.19 | Uutinen
e nordiska kulturministrarna vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg
Pohjoismainen kulttuuri ja keskinäinen kielten ymmärtäminen on nostettava keskiöön, jos Pohjolasta halutaan tehdä vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tätä mieltä olivat Pohjoismaiden kulttuuriministerit kokouksessaan Tukholmassa keskiviikkona.

Kestävästä kehityksestä tulee yhä tärkeämpi osa pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä. Pohjoismainen taide, kulttuuri ja kieliyhteys ovat tässä yhteydessä kilpailuetuja, jotka mahdollistavat uusien vihreiden innovaatioiden kehittämisen ja sosiaalisesti kestävän kehityksen.

– Kulttuuri ja keskinäinen kielten ymmärtäminen on koko pohjoismaisen yhteistyön perusta, joten se ansaitsee lisähuomiota, sanoi Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Trine Skei Grande ja sai taustatukea ministerikollegoiltaan.

Osallisuus, sananvapaus ja demokratia

Pääministerit julkistivat uuden vision syyskuussa, ja kulttuuriministerit keskustelivat nyt kulttuurisektorin painopistealueista tulevassa työssä. Vapaa laatujournalismi, vihreät kulttuuritapahtumat ja kestävä muotoilu ovat esimerkkejä ehdotuksista, joilla kulttuuriministerit haluavat lähteä toteuttamaan visiota. 

Kulttuurin asemaa kansainvälisenä kilpailuvalttina korosti myös Tanskan kulttuuriministeri Rasmus Prehn:

– Pohjoismainen kulttuuri sekä sananvapauden, tasa-arvon ja taiteen vapauden kaltaiset arvot ovat tärkeitä tulokulmia, kun Pohjoismaat asemoituvat ja tekevät yhteistyötä kansainvälisillä foorumeilla.

  Lasten ja nuorten luovuus Pohjolan vahvuutena

  Ministerit päättivät niin ikään jatkaa panostamista lapsiin ja nuoriin kulttuuri- ja kieliohjelma Voltin välityksellä. Lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa tukeva ohjelma saa kolmen vuoden jatkorahoituksen.

  – Tavoite sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta edellyttää sitä, että lapset ja nuoret pääsevät jo varhain tutustumaan pohjoismaisiin ikätovereihinsa sekä toistensa kieliin ja kulttuureihin, sanoo Islannin kulttuuri- ja koulutusministeri ja kulttuuriministerineuvoston puheenjohtaja Lilja Dögg Alfreðsdóttir.

  Tavoite sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta edellyttää sitä, että lapset ja nuoret pääsevät jo varhain tutustumaan pohjoismaisiin ikätovereihinsa sekä toistensa kieliin ja kulttuureihin.

  Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islannin kulttuuri- ja koulutusministeri ja kulttuuriministerineuvoston puheenjohtaja
  Contact information