Satsa på kultur och språk i arbetet med visionen!

31.10.19 | Nyhet
e nordiska kulturministrarna vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Fotograf
Magnus Fröderberg
Kultur och språkförståelsen mellan de nordiska länderna måste prioriteras om vi ska nå den ambitiösa visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det var budskapet från de nordiska kulturministrarna när de möttes i Stockholm onsdag.

Hållbarhet blir allt viktigare i det nordiska kultursamarbetet och i det sammanhanget är nordisk konst, kultur och språk en viktig konkurrensfördel som ger möjligheter till att finna nya gröna innovationer och social hållbarhet.

- Kultur och den gemensamma språkförståelsen är grunden till att vi har ett nordiskt samarbete och det bör synliggöras, sa Norges kultur- och jämställdhetsminister Trine Skei Grande som backades upp av sina kollegor på mötet.

Inkludering, yttrandefrihet och demokrati

Den nya visionen lanserades av statsministrarna i september och kulturministrarna diskuterade kultursektors inspel till fortsatta prioriteringar som en av många punkter på dagordningen. Fri kvalitetsjournalistik, gröna kulturarrangemang och hållbar design är några av förslagen som ministrarna vill ta med i det fortsatta arbetet med att förverkliga visionen. 

Kultur lyfts också fram som en internationell konkurrensfördel av Danmarks kulturminister Rasmus Prehn:

- Nordisk kultur och värderingar som yttrandefrihet, jämställdhet och konstens fria roll är en viktig ingångsport för nordisk positionering och samarbete på internationella arenor.

Barn och ungas kreativitet stärker Norden

Ministrarna tog även beslut om att fortsätta satsa på barn och unga genom det viktiga kultur-och språkprogrammet ”Volt” som stödjer kulturaktiviteter av och med barn och unga. Programmet får fortsatt finansiering i ytterligare tre år.

- Barn och unga som tidigt får möjlighet att lära känna kompisar i andra nordiska länder och samtidigt upptäcka varandras språk och kulturer är grundläggande för at nå målet om ett socialt hållbart Norden, säger kulturministrarnas ordförande Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- och utbildningsminister.

Barn och unga som tidigt får möjlighet att lära känna kompisar i andra nordiska länder och samtidigt upptäcka varandras språk och kulturer är grundläggande för at nå målet om ett socialt hållbart Norden.

Kulturministrarnas ordförande Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- och utbildningsminister