Sats på kultur og sprog i arbejdet med visionen!

31.10.19 | Nyhed
e nordiska kulturministrarna vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Fotograf
Magnus Fröderberg
Kultur- og sprogforståelsen mellem de nordiske lande skal prioriteres, hvis vi skal indfri den ambitiøse vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Det var budskabet fra de nordiske kulturministre, da de onsdag mødtes i Stockholm.

Bæredygtighed får større og større betydning i det nordiske kultursamarbejde, og i den sammenhæng er nordisk kunst, kultur og sprog en vigtig konkurrencefordel, som baner vejen for grøn innovation og social bæredygtighed.

– Kultur og den fælles sprogforståelse er årsagen til, at vi har et nordisk samarbejde, og det bør synliggøres, sagde Norges kultur- og ligestillingsminister Trine Skei Grande, som blev bakket op af sine kolleger på mødet.

Inklusion, ytringsfrihed og demokrati

Den nye vision blev lanceret af statsministrene i september, og kulturministrene drøftede kultursektorens input vedrørende de fortsatte prioriteringer som et af mange punkter på dagsordenen. Fri kvalitetsjournalistik, grønne kulturarrangementer og bæredygtigt design er nogle af de forslag, som ministrene vil tage med sig i det fortsatte arbejde med at gøre visionen til virkelighed. 

Kultur fremhæves også som en international konkurrencefordel af Danmarks kulturminister Rasmus Prehn:

– Nordisk kultur og værdier såsom ytringsfrihed, ligestilling og kunstens frie rolle er vigtige indgangsporte til den nordiske positionering og samarbejde på internationale arenaer.

Børn og unges kreativitet styrker Norden

Ministrene vedtog også at fortsætte satsningen på børn og unge gennem det vigtige kultur- og sprogprogram ”Volt”, som støtter kulturaktiviteter af og med børn og unge. Programmet får finansiering i yderligere tre år.

– At give børn og unge mulighed for at få venner i andre nordiske lande og opdage hinandens sprog og kulturer i en tidlig alder er en forudsætning for, at vi kan nå målet om et socialt bæredygtigt Norden, siger kulturministrenes formand, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- og uddannelsesminister.

At give børn og unge mulighed for at få venner i andre nordiske lande og opdage hinandens sprog og kulturer i en tidlig alder er en forudsætning for, at vi kan nå målet om et socialt bæredygtigt Norden.

Kulturministrenes formand Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- og uddannelsesminister