Sats på kultur og språk i arbeidet med visjonen!

31.10.19 | Nyhet
e nordiska kulturministrarna vid Nordiska Rådets session i Stockholm
Fotograf
Magnus Fröderberg
Kultur og språkforståelsen mellom de nordiske landene må prioriteres hvis vi skal nå den ambisiøse visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. Det var budskapet fra de nordiske kulturministrene da de møttes i Stockholm onsdag.

Bærekraft blir stadig viktigere i det nordiske kultursamarbeidet, og i den forbindelse er nordisk kunst, kultur og språk et viktig konkurransefortrinn som gir muligheter for å fine nye grønne innovasjoner og sosial bærekraft.

– Kultur og felles språkforståelse er grunnen til at vi har et nordisk samarbeid, og det bør synliggjøres, sa Norges kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, som fikk støtte fra kollegaene sine på møtet.

Inkludering, ytringsfrihet og demokrati

Den nye visjonen ble lansert av statsministrene i september, og kulturministrene diskuterte kultursektorens innspill til fortsatte prioriteringer som ett av mange punkter på dagsordenen. Fri kvalitetsjournalistikk, grønne kulturarrangementer og bærekraftig design er noen av forslagene som ministrene vil ta med i det videre arbeidet med å realisere visjonen. 

Kultur framheves også som et internasjonalt konkurransefortrinn av Danmarks kulturminister Rasmus Prehn:

– Nordisk kultur og verdier som ytringsfrihet, likestilling og kunstens frie rolle er en viktig inngangsport for nordisk posisjonering og samarbeid på internasjonale arenaer.

Barn og unges kreativitet styrker Norden

Ministrene fattet også vedtak om å fortsette å satse på barn og unge gjennom det viktige kultur- og språkprogrammet “Volt”, som støtter kulturaktiviteter av og med barn og unge. Programmet får finansiering i ytterligere tre år.

Barn og unge som tidlig får mulighet for å bli kjent med venner i andre nordiske land, og samtidig oppdage hverandres språk og kulturer, er grunnleggende for å nå målet om et sosialt bærekraftig Norden, sier kulturministrenes leder Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- og utdanningsminister.

Barn og unge som tidlig får mulighet for å bli kjent med venner i andre nordiske land, og samtidig oppdage hverandres språk og kulturer, er grunnleggende for å nå målet om et sosialt bærekraftig Norden.

Kulturministrenes leder Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands kultur- og utdanningsminister