Yhteistyön vahvistaminen viherryttää asunto- ja rakennusalaa

14.09.20 | Uutinen
Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki på bo- och byggministermöte 2020.

Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki

Valokuvaaja
Matts Lindqvist

Tanskan asuntoministeri Kaare Dybvad Bek ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki asuntoministerien etäkokouksessa 14. syyskuuta.

Pohjoismaiden asunto- ja rakennusalasta halutaan tehdä nykyistä kestävämpi ja kilpailukykyisempi. Tämä tapahtuu muun muassa lisäämällä rakentamisen kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä, yhdenmukaistamalla rakentamismääräyksiä ja tiivistämällä EU-tason yhteistyötä.

Pohjoismaiden asumisesta ja rakentamisesta vastaavat ministerit sopivat linjauksista etäkokouksessaan 14. syyskuuta. Ministerit hyväksyivät toimintasuunnitelman, joka sisältää asunto- ja rakennusalan tärkeimmät pohjoismaiset panostukset vuosina 2021–2024. Rakennusalan ilmastotoimiin varataan yhteensä 62 miljoonaa Tanskan kruunua.

Ministerit keskustelivat myös talouden koronaelvytyksestä, jossa rakennusalalla on tärkeä rooli. He totesivat toimintasuunnitelman tarjoavan hyvän perustan työlle, jossa annetaan asunto- ja rakennusalalle nostetta pandemian jälkeen.

Panostuksia innovatiivisiin ekoratkaisuihin

Toimintasuunnitelma sisältää useita panostuksia innovatiivisiin ekoratkaisuihin. Niiden tavoitteena on vähentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sekä tehdä Pohjolasta kestävän ja kilpailukykyisen asumisen ja rakentamisen edelläkävijä.

– Tavoite on kunnianhimoinen, mutta Pohjoismaat ovat päässeet jo pitkälle. Yrityksemme ovat ottaneet kaulaa vihreässä siirtymässä, ja ne tiedostavat, että tuleva kilpailukyky edellyttää panostusta kestäviin ratkaisuihin. Nyt sovitut pohjoismaiset toimenpiteet tukevat yritysten vastuullisuustyötä, sanoo Tanskan asuntoministeri Kaare Dybvad Bek. Hän toimii Pohjoismaiden asumisesta ja rakentamisesta vastaavien ministerien puheenjohtajana vuonna 2020.

Toimintasuunnitelma edistää osaltaan visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

EU-tason yhteistyötä vahvistetaan

Ministerit päättivät kokouksessaan vahvistaa myös EU-tasolla tehtävää pohjoismaista yhteistyötä. EU:ssa ollaan laatimassa kestävää rakennettua ympäristöä koskevaa strategiaa, ja keskusteluja käydään myös uudesta rakennustuoteasetuksesta. Työllä on suuri merkitys Pohjoismaille.

Tulevien EU-sääntöjen halutaan vastaavan mahdollisimman pitkälle ilmastotyötä, jota pohjoismaisissa yrityksissä tehdään jo nyt. Mahdollisuudet vaikuttaa EU-prosesseihin ovat suuremmat, jos Pohjoismailla on esittää neuvotteluissa yhteinen kanta.

Kolme painopistealuetta

Ministerit haluavat syventää EU-tason yhteistyötä varsinkin kolmella osa-alueella: rakennustuotteiden sääntelyn uudistaminen (rakennustuoteasetus, CPR), rakennusyhtiöiden päästövähennystoimiin liittyvä vapaaehtoinen mekanismi sekä määräykset siitä, miten rakennuksen koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt lasketaan.

– On hienoa, että ministereillä on niin vahva pyrkimys lisätä asumisen ja rakentamisen pohjoismaista yhteistyötä. Yli kolmasosa Pohjoismaiden hiilidioksidipäästöistä on peräisin tältä alalta, joten kestävää kehitystä edistävät toimet ovat erittäin tervetulleita. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda entistä vahvemmat pohjoismaiset rakennusmarkkinat ja saada siten nykyistä ekologisempia ja edullisempia asuntoja, toteaa Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki.