Styrket samarbeid skal gi Norden grønnere bolig- og byggsektor

14.09.20 | Nyhet
Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki på bo- och byggministermöte 2020.

Kaare Dybvad och Paula Lehtomäki

Fotograf
Matts Lindqvist

Danmarks boligminister Kaare Dybvad Bek og Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki på digitalt bolig- og byggministermøte 14. september.

Bolig- og byggsektoren i Norden skal bli mer bærekraftig og konkurransedyktig. Det skal blant annet skje gjennom økt nordisk samarbeid om sirkulære bygg, harmonisering av byggeregler og økt samarbeid på EU-nivå.

Dette ble de nordiske bolig- og byggministrene enige om på et digitalt møte 14. september. På møtet godkjente ministrene blant annet en handlingsplan som inneholder de viktigste nordiske tiltakene innenfor bolig- og byggsektoren for perioden 2021–2024. Sammenlagt satses det 62 millioner danske kroner på å få en mer klimavennlig byggsektor.

Ministrene diskuterte også gjenoppbyggingen av økonomien etter covid-19-pandemien, der byggsektoren spiller en viktig rolle. De konstaterte at handlingsplanen utgjør en god plattform for arbeidet med å gi bolig- og byggsektoren et løft etter pandemien.

Satsing på grønne og innovative løsninger

Handlingsplanen inneholder en rekke satsinger på innovative og grønne løsninger, der målet er at Norden skal bli ledende innenfor bærekraftig og konkurransedyktig bo- og byggvirksomhet med redusert miljø- og klimapåvirkning.

– Målet er ambisiøst, men de nordiske landene har allerede kommet et godt stykke på vei. Våre bedrifter ligger langt framme i den grønne omstillingen, og de er veldig oppmerksomme på at de må satse på bærekraftige løsninger for å være konkurransedyktige også i framtiden. Tiltakene vi nå har blitt enige om på nordisk nivå, skal støtte bedriftene i deres bærekraftarbeid, sier Danmarks boligminister Kaare Dybvad Bek, som er leder for de nordiske bolig- og byggministrene i 2020.

Handlingsplanen er et verktøy som skal bidra til at de nordiske landene når målet i visjonen om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

Samarbeid styrkes på EU-nivå

På møtet ble ministrene også enige om å styrke sitt samarbeid på europeisk nivå. I EU pågår det et arbeid med å utarbeide strategier for et bærekraftig bygd miljø, og det foregår diskusjoner om en ny byggproduktforordning. Dette arbeidet er av stor betydning også for de nordiske landene.

Det er stor nordisk interesse for at kommende EU-regler i så høy grad som mulig er på linje med klimaarbeidet som bedriftene i Norden allerede gjennomfører. Mulighetene for å påvirke EU-prosessene er større hvis de nordiske landene kan ha et felles syn i forhandlingene.

Tre områder prioriteres

Det er spesielt tre områder der ministrene vil at samarbeidet skal fordypes på EU-nivå. Det handler om revisjonen av reguleringer for byggprodukter (Construction Products Regulation, CPR), EUs mekanisme for frivillighet når det gjelder byggbedriftenes tiltak for å redusere sine CO2-utslipp, og bestemmelser for hvordan man skal måle en bygnings CO2-utslipp under hele livssyklusen.

– Det er gledelig å se den sterke viljen våre ministre viser til å øke samarbeidet innenfor bolig og bygg. Over en tredjedel av de nordiske landenes CO2-utslipp kommer fra nettopp denne sektoren, så alle tiltak som fremmer bærekraft, er mer enn velkomne. Det langsiktige målet er et sterkere nordisk byggmarked som til slutt skal føre til mer bærekraftige og billigere boliger, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.