Info Norden

Trygdeordninger

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, pensjon, og ytelser til familier.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.