Info Norden

Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.