Info Norden

Socialförsäkring

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning, sjukpenning, pension, familjeförmåner och sjukvård.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.