Info Norden-kontorer

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet er å lette mobiliteten for innbyggere som ønsker å flytte, jobbe, studere, eller starte bedrift over grensene. Info Norden finnes i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.