Final call til Nordisk råds miljøpris 2024

19.04.24 | Nyhet
miljøpris 2024 bæredygtig byggeri

Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild

Fotograf
Ted Lindroos / Midjourney AI genererad bild
Ekstraordinære innsatser søkes! Kjenner du en kandidat som fortjener Nordisk råds miljøpris? Da er det like før det er siste sjanse – frist for innstillinger er tirsdag 30. april.

Nordisk råds miljøpris 2024 tildeles noen i Norden som har gjort noe spesielt for å bidra til utviklingen av en bærekraftig byggsektor, med særlig fokus på transformativ (også kalt adaptiv) gjenbruksarkitektur og regenerativ arkitektur. Prisvinneren får 300 000 danske kroner.

Alle kan innstille kandidater til prisen. Kjenner du til en nordisk bedrift, organisasjon eller privatperson som fortjener Nordisk råds miljøpris? Sørg for å foreslå dem senest 30. april.

Byggebransjen står i dag for cirka 40 % av det globale utslippet av CO2. I en tid med behov for økt byggevirksomhet er dette en uholdbar situasjon.

Hvis vi skal nå klima- og miljømålene i Agenda 2030 og samtidig fremme sosial og miljømessig bærekraft, er det ikke nok å bare bygge nytt og miljøvennlig. Det holder ikke å opprettholde status quo for miljøet – vi er nødt til å redusere utslippene, gjenbruke mer og bidra med varige ressurser. Det krever en forandring av den grunnleggende innstillingen vår slik at regler og forretningsmodeller kan støtte opp om omstillingen. Adaptiv arkitektur og regenerativt bygg bør fremmes. 

Utdrag fra priskomiteens tematekst 2024

Om Nordisk råds miljøpris

Prisen ble tildelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Miljøprisen gis til en nordisk organisasjon, bedrift eller person som på en forbilledlig måte har greid å integrere respekten for miljøet i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Kandidatens initiativ må ha et nordisk perspektiv.

Vinneren offentliggjøres i forbindelse med Nordisk råds sesjon på Island i oktober.

 

Tidligere vinnere:

2023 Renewcell (Sverige)

2022 Mariehamn by for Nabbens våtmark (Åland)

2021 Den Store klimadatabase av Tænketanken Concito (Danmark)

2020 Jens-Kjeld Jensen (Færøyene)