Kritikk av avfallstransporter over grensene i Norden

28.10.15 | Nyhet
Karin Gaardsted
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Avfall fra Norge sendes til forbrenning i Sverige til tross for mye lokal kapasitet. Lang transport gir stor klimabelastning, mener S-gruppen i Nordisk råd. De kritiserer ordningen i et samråd med de nordiske miljøministrene under Rådets årlige toppmøte, som avholdes i Reykjavík 27.–29.10. Nordisk avfallsgruppe vil se på saken.

Hvorfor skal avfall fra Norge sendes til forbrenning i Sverige når det finnes utmerkede forbrenningsanlegg i nærområdet? Det spør Sosialdemokratene i Nordisk råd i en kritikk av det de ser på som en unødig klimabelastning.

– Hver dag kjører 50 fylte lastebiler fra Norge til Sverige selv om nordmennene har investert stort i nye forbrenningsanlegg. Mye tyder på at en lav svensk pris på forbrenning er grunnen til dette, men hvor er hensynet til miljøet? spurte S-gruppen i en kronikk i de nordiske dagsavisene forrige uke.

Miljøministre i samråd

På Nordisk råds sesjon, som avholdes i Reykjavík 27.–29.10., ble miljøministrene konfrontert med spørsmålet.

– Hvorfor sendes norsk avfall til forbrenning i Sverige når det like godt kan behandles i Norge? spurte Karin Gaardsted (S-DK) i forbindelse med miljøministrenes spørretime under Nordisk råds sesjon 28.10.

Den svenske miljøministeren Åsa Romson repliserte at kommuner og regioner må kunne planlegge selv, og forsvarte behovet for et felles nordisk avfallsmarked. Men Norges miljøminister Tine Sundtoft var mer imøtekommende overfor Rådets kritikk.

– Vi vil naturligvis gjerne se på miljøaspektene ved avfallshåndteringen vår, og jeg vil oppfordre Nordisk avfallsgruppe til å igangsette en analyse av hvordan vi samarbeider om avfall i Norden på den mest miljøriktige måten, svarte Sundtoft på parlamentarikernes kritikk.

Nordisk avfallsgruppe

Nordisk avfallsgruppe er en arbeidsgruppe under Ministerrådet for miljø som nettopp analyserer denne typen spørsmål og nylig blant annet har utarbeidet en rekke forslag til et forsterket samarbeid om gjenbruk av plast og tekstil i Norden.