Kritik af affaldstransporter over grænserne i Norden

28.10.15 | Nyhed
Karin Gaardsted
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Affald fra Norge sendes til forbrænding i Sverige, trods masser af lokal kapacitet. Lang transport giver stor klimabelastning, mener S-gruppen i Nordisk Råd. De kritiserer ordningen i et samråd med de nordiske miljøministre på Rådets årlige topmøde, som holdes i Reykjavik 27-29/10. Nordisk Affaldsgruppe vil se på sagen.

Hvorfor skal affald fra Norge sendes til forbrænding i Sverige, når der findes udmærkede forbrændingsanlæg i nærområdet? Det spørger Socialdemokraterne i Nordisk Råd i en kritik af, hvad de ser som en unødig klimabelastning.

- Hver dag kører 50 fyldte lastvogne fra Norge til Sverige, selvom nordmændene har investeret stort i nye forbrændingsanlæg. Meget tyder på, at en lav svensk pris på forbrænding er årsagen til dette, men hvor er hensynet til miljøet, spurgte S-gruppen i en kronik i de nordiske dagblade i sidste uge.

Miljøministre i samråd

På Nordisk Råds session, som afholdes i Reykjavik 27-29/10 blev miljøministrene konfronteret med spørgsmålet.

- Hvorfor sendes norsk affald til forbrænding i Sverige, når det sagtens kan behandles i Norge, spurgte Karin Gaardsted (S-DK) i forbindelse med miljøministrenes spørgetime på Nordisk Råds session 28/10.

Den svenske miljøminister Åsa Romson replicerede, at kommuner og regioner må kunne planlægge selv og forsvarede behovet for et fælles nordisk affaldsmarked. Men Norges miljøminister Tine Sundtoft var mere imødekommende overfor Rådets kritik.

- Vi vil naturligvis gerne se på miljøaspekterne af vores affaldshåndtering og jeg vil opfordre Nordisk Affaldsgruppe til at igangsætte en analyse af, hvordan vi samarbejder om affald i Norden på den mest miljørigtige måde, svarede Sundtoft på parlamentarikernes kritik.

Nordisk Affaldsgruppe

Nordisk Affaldsgruppe er en arbejdsgruppe under Ministerrådet for Miljø, som netop analyserer den type spørgsmål og senest blandt andet har udarbejdet en række forslag til et forstærket samarbejde om genbrug af plast og tekstil i Norden.