Nordisk råd: Norden må ha en felles plan for Østersjøen

17.04.24 | Nyhet
Rebecka Le Moine
Fotograf
Gwenael Akira Helmsdal Carre

Rebecka Le Moine begrunner forslaget som ble stilt av Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden.

Østersjøen er et av verdens mest forurensede havområder. Legger man til klimakrisen og problemene med invasive arter, overfiske og økt trafikk og støy, får man bildet av et område i kritisk miljøtilstand. Norden må ta større ansvar, lyder det fra Nordisk råd.

Nordisk råd vil anbefale Nordisk ministerråd å utarbeide en felles plan for en sunn Østersjø. Det ble vedtatt under Nordisk råds vårsesjon i Tórshavn på Færøyene sist uke.

Nordisk råd foreslår at den nordiske planen tar utgangspunkt i Baltic Sea Action Plan (BSAP) fra 2021, men at man øker innsatsen og ambisjonsnivået. 

”De nordiske landene bør få på seg ledertrøya og sikre at de eksisterende planene gjennomføres. Det er på høy tid. Baltic Sea Action Plan ble oppdatert i 2021, og de mange gode initiativene i planen skal være gjennomført i 2030. Det er vanskelig å se at det kommer til å lykkes hvis ikke vi gjør noe markant. Så det foreslår vi nå, og så håper vi at ministrene vil lytte”, sier Rebecka Le Moine, medlem av Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden. 

Blant ønskene fra Nordisk råd er en harmonisering av lovgivningen på havområdet og en felles nordisk posisjon i EU og i baltiske sammenhenger. 

”På tross av tiår med fokus og flere regionale strategier er Østersjøen stadig et av de mest forurensede havområdene i verden. Det er forstemmende, og jeg er veldig glad for at et samlet Nordisk råd innstiller overfor de nordiske regjeringene at det tas tak nå”, sier Le Moine.

Se på Skagerrak og Oslofjorden

De største truslene mot en sunn Østersjø omfatter overgjødsling, ødeleggelse av habitater, klimaendringer, kjemikalforurensing, søppel og overfiske. Og det er ikke bare Østersjøen som lider. Mange av de samme problematikkene vi ser i Østersjøen, gjør seg også gjeldende for Skagerrak og Oslofjorden. Om det sier Ola Elvestuen, nestleder i Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden: "Derfor er det også en del av forslaget at man ser på tiltakene som må gjennomføres i disse områdene”.

 

Forslaget ble stilt av Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden og vedtatt under Nordisk råds vårsesjon i Tórshavn på Færøyene 9. april 2024.