Mot en mer mangfoldig matkultur

05.03.18 | Nyhet
Parabere Forum 2018
Fotograf
Brini Fetz
Nordisk gastronomi har kommet langt siden manifestet for Ny nordisk mat ble underskrevet i 2004. Men selv om det er flere sorter grønnkål å få kjøpt på supermarkedet, har mangfold i matservicesektoren stort sett ikke blitt drøftet. Heldigvis blir det nå rettet oppmerksomhet mot dette svake punktet.

I kulinariske kretser oppfatter mange matservicesektoren som en maskin som har brutt sammen. Krav om likestilling og mangfold gjør seg gjeldende over hele verden og gir næring til en voksende bevegelse.

FNs bærekraftmål (SDG-er) har skapt en mulighet for å ta opp problemer med likestilling, sosial inkludering og miljømessig bærekraft i matsystemet innenfor en helhetlig ramme. Ronni Kahn, grunnlegger og direktør for OzHarvest, Australias ledende organisasjon for matredding, mener tiden er i ferd med å gå fra oss:

“Vi har tolv år på oss til å oppnå FNs bærekraftmål om å redusere matsvinn med 50 % innen 2030. Så vi trenger et stort engasjement, men engasjement er ikke nok. Vi trenger tiltak som går parallelt med engasjementet.”

  350 endringsagenter

  4. og 5. mars finner den årlige konferansen Parabere Forum sted i en av de mest kulturelt mangfoldige byene i verden: Malmö i Sverige. Forumet skal utforske kvinners rolle i gastronomien, og samler 350 endringsagenter, opinionsledere, mataktivister, forskere, bønder, kokker og vinkelnere fra hele verden.

  Vi er i Norden, landene som er leder an når det gjelder kjønnsbalanserte samfunn – et eksempel for resten av verden. 

  Maria Canabal er grunnlegger av Parabere og forteller at hun håper denne samlingen kan styrke verdier som avspeiler dristige visjoner for likestilling mellom kjønnene i matservicesektoren:

  “Vi er i Norden, landene som er leder an når det gjelder kjønnsbalanserte samfunn – et eksempel for resten av verden. Og fordi Parabere Forum deler disse verdiene, er det ikke mulig å forestille seg et bedre sted å arrangere konferansen.”

  Spiselige byer vokser

  Parabere Forum vil vise hvordan byer kan drive fram radikale endringer ved å være en økonomisk drivkraft som skaper framtiden ved hjelp av urbane matbevegelser og integrert matpolitikk.

  Byene må innføre omfattende matpolitiske tiltak, og mat må bli en altomfattende linse som vi betrakter urban planlegging gjennom.

  “Byene må innføre omfattende matpolitiske tiltak, og mat må bli en altomfattende linse som vi betrakter urban planlegging gjennom”, sier Franca Roiatti fra Milan Urban Food Policy Pact.

  Med 163 signaturbyer siden starten i 2015 skaper pakten framdrift og samler inspirerende eksempler på matpolitikk. Københavns innkjøpspolitikk for økologisk mat er et eksempel som dukker opp igjen og igjen: København kommune og Københavns Madhus har sørget for at 90 % av den offentlige maten nå er økologisk, uten at det har ført til økte kostnader.

  Forumet viste at radikal endring er mulig når de politiske ambisjonene og grasrotbevegelsene går i takt. Yalla Trappan er et av Malmös mest berømte foretak med sosialt formål. Det bruker mat som middel for å gi innvandrerkvinner arbeid. Ifølge en av medarbeiderne, Fatma Ibrahim, er prosjektet livsendrende:

  “Yalla Trappan har gitt meg muligheten til å jobbe og ikke bare sitte hjemme, og til å møte andre kvinner. Og vi er kjempestolte av at vi arbeider for å hjelpe andre kvinner med å komme seg ut av huset.”

  Neste stopp: Mer mangfold

  Den nye fellesnordiske matkulturen har plassert regionen i forkant og i sentrum av det globale astronomiske kartet. Men kan en fokus på sosial bærekraft fornye matbevegelsen og gjøre de nordiske landene til spydspisser i en mostilling mot økt mangfold i matsektoren?

  Min visjon for Noma er ikke bare at den skal være verdens beste restaurant, men også verdens beste sted å jobbe.

  René Redzepis verdenskjente restaurant Noma viser med sin suksess at dette er mulig. Med et sammensatt team bestående av 20 nasjonaliteter og en rekrutteringspolitikk som streber etter kjønnsbalanse, ser Noma verdien i en mangfoldig arbeidsplass der nytt kreativt potensial kan bli sluppet løs:

  “Min visjon for Noma er ikke bare at den skal være verdens beste restaurant, men også verdens beste sted å jobbe. Jeg vil at Noma skal være en del av denne endringen.”

  Bli med i samtalen

  Samtalen fortsetter på forumets dag 2 og etterpå, som del av andre initiativer og plattformer. Vil du ha jevnlige oppdateringer om Nordic Food Policy Lab, abonner på vårt nyhetsbrev og følg oss på Twitter:

  Ønsker du ytterligere inspirasjon, ta en titt på disse initiativene:

  • Parabere Forum 2018: Edible Cities (www.parabereforum.com)
  • Yalla Trappan (www.yallatrappan.se)
  • Københavns Madhus (www.kbhmadhus.dk)
  • Nordic Sustainability 2.0: Mangfold og toleranse i nordisk gastronomi, et prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd (www.thefoodproject.dk)
  • MAD – nonprofittorganisasjon som samler et globalt matsamfunn med sosial samvittighet og appetitt på endring (www.madfeed.co)
  • OzHarvest: Australias ledende matreddingsorganisasjon. (www.ozharvest.org)
  • Milan Urban Food Policy Pact: En internasjonal pakt underskrevet av 163 byer i hele verden, med mer enn 450 millioner innbyggere til sammen (http://www.milanurbanfoodpolicypact.org)
  Kontakt