Ökad mångfald i framtidens matbransch

05.03.18 | Nyhet
Parabere Forum 2018
Photographer
Brini Fetz
Nordisk gastronomi har kommit långt sedan manifestet för Ny nordisk mat undertecknades 2004. Men medan utbudet av olika sorters grönkål i affärerna har ökat, har mångfalden inom matbranschen inte utvecklats nästan alls. Lyckligtvis uppmärksammas denna svaga punkt nu i allt högre grad.

Många inom den kulinariska sektorn betraktar matbranschen som en illa fungerande apparat. Krav på jämlikhet och mångfald hörs nu världen över och utgör grund för en växande rörelse.

FN:s mål för hållbar utveckling har gett möjlighet att diskutera problem som gäller livsmedelssystemens jämställdhet, sociala inklusion och miljömässiga hållbarhet ur ett helhetsperspektiv. Enligt Ronni Khan, grundare av och VD för OzHarvest, Australiens ledande maträddningsorganisation, tickar klockan:

”Vi har 12 år på oss att uppnå FN:s hållbarhetsmål att minska mängden matavfall med 50 procent fram till 2030. Alltså behöver vi ett stort engagemang, men det räcker inte med enbart engagemang. Det vi behöver är praktiska åtgärder som springer ur detta engagemang.”

350 förändringsagenter

Den 4-5 mars äger den årliga konferensen Parabere Forum rum i en stad med en kulturell diversitet som hör till de största i världen: Malmö i Sverige. Parabere Forum, som fokuserar på kvinnors roll inom gastronomi, samlar 350 förändringsagenter, opinionsbildare, mataktivister, forskare, jordbrukare, kockar och sommelierer från hela världen.

Vi befinner oss i Norden som är en absolut ledande region när det gäller jämställdhet – ett föredöme för resten av världen. 

Paraberes grundare Maria Canabal förklarar på vilket sätt hon hoppas att denna konferens kan förstärka sådana värderingar inom matbranschen som avspeglar djärva visioner för jämställdhet:

”Vi befinner oss i Norden som är en absolut ledande region när det gäller jämställdhet – ett föredöme för resten av världen. Och eftersom Parabere Forum delar dessa värderingar, kunde vi inte ha drömt om en bättre plats att arrangera konferensen på.”

Odla ätbart i städer

Parabere Forum presenterar exempel på hur städer som framtidsformande ekonomiska kraftcenter kan driva radikal förändring genom exempelvis urbana matrörelser och integrerad matpolicy.

Städer måste anta allmänna matprinciper och mat måste vara den övergripande synvinkeln vid stadsplanering.

”Städer måste anta allmänna matprinciper och mat måste vara den övergripande synvinkeln vid stadsplanering,” säger Franca Roiatti från Milan Urban Food Policy Pact.

Detta avtal, som har undertecknats av 163 städer sedan det lanserades 2015, skapar möjligheter och samlar inspirerande exempel på matpolicyer. Ett exempel som ofta återkommer är Köpenhamns policy för upphandling av ekologiska livsmedel. Genom en progressiv offentlig upphandlingspolicy lyckades Köpenhamns kommun och Københavns Madhus lägga om de offentliga måltiderna i staden så att 90 procent av dem nu är ekologiska, utan ökade kostnader.

På Forum visades hur radikal förändring är möjlig när policymålen och matrörelsen på gräsrotsnivå ligger i linje med varandra. Yalla Trappan är ett av Malmös framgångsrikaste sociala företag. Det erbjuder arbete inom matbranschen åt invandrarkvinnor. Fatma Ibrahim, en av de anställda, säger att projektet har förändrat hennes liv:

”Yalla Trappan har gett mig möjlighet att arbeta och inte bara stanna hemma, och att träffa andra kvinnor. Och vi är verkligt stolta över att vi jobbar för att hjälpa andra kvinnor att komma ut hemifrån.”

Nästa steg: ökad mångfald

Uppkomsten av en gemensam nordisk matkultur har placerat regionen centralt på den globala gastronomiska kartan. Men kan en fokusering på social hållbarhet förnya matrörelsen och få de nordiska länderna att gå i bräschen för ökad mångfald inom livsmedelssektorn?

Min vision för Noma är inte att den ska vara världens bästa restaurang, utan att den ska vara världens bästa arbetsplats.

Framgången för René Redzepis världsberömda restaurang Noma tyder på att detta är möjligt. Nomas anställda representerar 20 olika nationaliteter och målet för restaurangens rekryteringspolicy är könsbalans. Man värdesätter en arbetsplats med mångfald där ny kreativ potential kan frigöras:

”Min vision för Noma är inte att den ska vara världens bästa restaurang, utan att den ska vara världens bästa arbetsplats. Jag vill att Noma ska vara en del av den förändringen.”

Kom med i diskussionen

Diskussionen fortsätter under Forums andra dag och även därefter inom ramen för andra initiativ och plattformar. För att få regelbundna uppdateringar från Nordiskt matpolicylabb, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Twitter:

För ytterligare inspiration, ta en titt på dessa initiativ:

  • Parabere Forum 2018: Edible Cities (www.parabereforum.com)
  • Yalla Trappan (www.yallatrappan.se)
  • Københavns Madhus (www.kbhmadhus.dk)
  • Nordisk hållbarhet 2.0: Ett projekt om hållbarhet och tolerans inom nordisk gastronomi, finansierat av Nordiska ministerrådet (www.thefoodproject.dk)
  • MAD - En ideell organisation som för samman det globala matsamfundet med socialt samvete och aptit på förändring (www.madfeed.co)
  • OzHarvest: Australiens ledande maträddningsorganisation. (www.ozharvest.org)
  • Milan Urban Food Policy Pact:  Ett internationellt avtal undertecknat av 163 städer världen över med sammanlagt över 450 miljoner invånare (http://www.milanurbanfoodpolicypact.org)
Contact information