Ny direktør for Nordens institutt i Grønland

05.02.20 | Nyhet
Anne Mette Gangsøy, NAPA
Fotograf
privat/norden.org
Norske Anne Mette Gangsøy blir ny direktør for Nordens institutt i Grønland. Hun tiltrer med en ambisjon om å styrke en bærekraftig kulturutveksling mellom Grønland og resten av Norden.

Gangsøy tar over ledelsen for det nordiske kulturinstituttet i Nuuk samtidig med at arbeidet med å realisere de nordiske statsministrenes nye visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030, er i gang. I forkant av flyttingen fra Norge til Grønland framhever Gangsøy kulturens og kunstens rolle for å forstå ulike menneskers perspektiver og drivkrefter:

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med Grønland og grønlandsk kultur i et nordisk perspektiv. Et bærekraftig samarbeid krever mennesker som samarbeider - og kultur bringer mennesker sammen på like vilkår.

Bærekraftig utvikling krever at mennesker samarbeider – og kulturen forener mennesker på like vilkår.  

Anne Mette Gangsøy

Nordens institutt i Grønland (NAPA) er en høyt verdsatt aktør på den grønlandske og nordiske kulturscenen og medvirker, gjennom støtteprogrammer og prosjekter som Nuuk Nordisk Kulturfestival og utstillingen Iskrystallprinsessen, til et kulturliv som engasjerer mange.


– Det er i møtet med mennesker med ulik bakgrunn, språk og kultur at nye muligheter oppstår. Den ambisiøse kulturutvekslingen mellom de nordiske landene kan fungere som et kitt som forener oss i mål og ambisjoner, fortsetter Gangsøy.

NAPA bidrar også til at barn og unge har en sentral plass i nordisk kultursamarbeid, og det er noe Anne Mette Gangsøy har syslet med tidligere, i arbeidet med å utvikle kreative møteplasser. Hun har bred erfaring fra ledelse, kultur og kommunikasjon.

Gangsøy, som tiltrer 1. mai 2020, kommer fra en stilling som sjef for Notodden mangfolds- og læringssenter i Norge, og har tidligere stått i spissen for Gullbring Kulturanlegg, men hun har også jobbet flere år hos NRK med blant annet nordiske dramaproduksjoner. 

Om Nordens institutt i Grønland

NAPA er en institusjon under Nordisk ministerråd som har som oppgave å formidle og stimulere nordisk kultur i Grønland og grønlandsk kultur i resten av Norden. Dette kultursamarbeidet skal bidra til fellesskap og forståelse mellom innbyggerne i Norden, og dermed til bærekraftige nordiske samfunn. NAPA spiller også en viktig rolle for det nordiske samarbeidet i Arktis.