Grönlannin Pohjola-instituutille uusi johtaja

05.02.20 | Uutinen
Anne Mette Gangsøy, NAPA
Photographer
privat/norden.org
Norjalaisesta Anne Mette Gangsøystä tulee Grönlannin Pohjola-instituutin uusi johtaja. Hänen tavoitteenaan on vahvistaa kestävää kulttuurivaihtoa Grönlannin ja muun Pohjolan välillä.

Anne Mette Gangsøy siirtyy Nuukissa sijaitsevan pohjoismaisen kulttuurilaitoksen johtajaksi tilanteessa, jossa Pohjoismaiden pääministerien uutta visiota aletaan toteuttaa. Vision mukaan Pohjola on vuonna 2030 maailman kestävin ja integroitunein alue. Muuttoa valmisteleva Gangsøy korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä eri ihmisten näkökulmien ja motiivien ymmärtämisessä:

– Odotan jo kovasti, että pääsen tutustumaan Grönlantiin ja tarkastelemaan grönlantilaista kulttuuria pohjoismaisesta näkökulmasta. Kestävä kehitys vaatii yhteistyötä, ja kulttuuri yhdistää ihmisiä tasavertaisesti.

Kestävä kehitys vaatii yhteistyötä, ja kulttuuri yhdistää ihmisiä tasavertaisesti.

Anne Mette Gangsøy

Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA) on arvostettu toimija Grönlannin ja Pohjoismaiden kulttuurialalla. Se edistää kaikille avointa kulttuurielämää tukiohjelmilla ja hankkeilla, joista voidaan mainita Nuukin pohjoismainen kulttuurifestivaali ja Iskrystalprinsessen-näyttely.


– Uusia mahdollisuuksia syntyy silloin, kun eritaustaiset, erikieliset ja eri kulttuureista tulevat ihmiset kohtaavat. Pohjoismaiden välinen kunnianhimoinen kulttuurivaihto voi auttaa nivomaan tavoitteitamme ja pyrkimyksiämme yhteen, Gangsøy jatkaa.

NAPA edistää osaltaan myös sitä, että lapset ja nuoret ovat pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön keskiössä. Tästä Anne Mette Gangsøyllä on aiempaa kokemusta luovien kohtaamispaikkojen kehittäjänä. Lisäksi hänellä on vankka johtamis-, kulttuuri- ja viestintäkokemus.

Toukokuun alussa virkaan astuva Gangsøy on toiminut tätä ennen norjalaisen Notoddenin kaupungin monimuotoisuus- ja oppimiskeskuksen johtajana sekä luotsannut aiemmin Gullbring Kulturanlegg -kulttuurikeskusta. Lisäksi hän on työskennellyt monta vuotta Norjan yleisradioyhtiö NRK:ssa mm. pohjoismaisten draamatuotantojen parissa. 

Tietoa Grönlannin Pohjola-instituutista

NAPA on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos, jonka tehtävänä on levittää ja edistää pohjoismaista kulttuuria Grönlannissa ja grönlantilaista kulttuuria muualla Pohjolassa. Tämän kulttuuriyhteistyön tavoitteena on tukea pohjoismaalaisten välistä yhteenkuuluvuutta ja yhteisymmärrystä ja sitä kautta pohjoismaisten yhteiskuntien kestävää kehitystä. NAPAlla on tärkeä rooli myös Arktiksella tehtävässä pohjoismaisessa yhteistyössä.

Contact information