Ny nordisk klimaduell skal styrke barns miljøbevissthet

11.11.14 | Nyhet
I år gjør Nordisk ministerråd den nordiske klimadagen 11. november til noe helt spesielt.. Dagen blir nemlig startskuddet for et helt nytt og veldig ambisiøst undervisningsmateriale om klima og bærekraft for 12–14-åringer.

Klimamaterialet henvender seg til natur- og samfunnsfagene og består blant annet av en engasjerende nordisk skolekonkurranse om å spare på energien, kalt "Klimaduellen".

– Med Klimaduellen styrkes Nordens fokus på bærekraft ved å oppmuntre til både samarbeid og konkurranse innenfor undervisningen i energi og miljø i de nordiske skolene, uttaler Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med lanseringen av portalen.

Den nordiske klimaduellen er et samlende tilbud til de nordiske skolene om samarbeid, felles faglighet og utdanning i og mot en grønnere felles framtid. Tilbudet bygger på de nordiske landenes læreplaner og er fleksibelt og dynamisk med utgangspunkt i digitale læremidler.

Tilbudet blir en del av den nordiske undervisningsportalen ”nordeniskolen.org”. I november har portalen eksistert et år, og den har allerede mer enn 1400 påmeldte lærere fra hele Norden.

Klimaduellen er del av et større initiativ for grønn vekst som de nordiske statsministrene har bedt Nordisk ministerråd om å forvalte. Se mer på www.nordicway.org

Fornøyde lærere

Der er stor tilfredshet med fellesnordisk undervisningsmateriale blant en av de viktigste målgruppene, lærerne i de nordiske landene.

nordeniskolen.org er bygd opp på en enkel og overskuelig måte med gode og rommelige temaer. Elevene kan raskt finne det de trenger, og på hjemmesidens undersider fins det et overflødighetshorn av oppgaver og undervisningsforslag til læreren i “lærerværelset”, sier Martin Jantzen, lærer på Lundtofte skole i Lyngby i Danmark

Åse Tyldum ved Breidablikk skole i Trondheim i Norge er enig:

– Norden i skolen gjør det enkelt å komme i kontakt med lærere i andre nordiske land, og elever kan også lett få kontakt på tvers av landegrensene. Dette skoleåret har klassen min hatt en svensk vennskapsklasse, noe både lærere og elever har opplevd som veldig positivt, forteller hun.

Vær med på å styrke den samlede nordiske dimensjonen i undervisningen. Du kan lese mer og forhåndsregistrere deg på introsiden www.klimaduellen.org