Ny nordisk klimatduell ska stärka barns miljömedvetenhet

11.11.14 | Nyhet
Nordiska ministerrådet gör i år Nordiska klimatdagen den 11 november till något alldeles speciellt. Dagen blir nämligen startskottet på ett helt nytt och mycket ambitiöst undervisningsmaterial om klimat och hållbarhet för barn i åldrarna 12–14 år.

Klimatmaterialet riktar sig till de natur- och samhällsvetenskapliga ämnena och består bland annat av en medryckande nordisk skoltävling om att spara energi kallad "Klimatduellen".

– Med Klimatduellen stärks Nordens fokus på hållbarhet, genom att på en gång samtidigt uppmuntra till samarbete och konkurrens inom undervisningen i energi och miljö i de nordiska skolorna, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i samband med lanseringen av portalen.

Den nordiska klimatduellen är ett gemensamt erbjudande till de nordiska skolorna om samarbete, gemensamma fackkunskaper och utbildning i och mot en grönare gemensam framtid. Erbjudandet bygger på de nordiska ländernas läroplaner och är flexibelt och dynamiskt samt utgår från digitala läromedel.

Erbjudandet blir en del av den nordiska undervisningsportalen nordeniskolen.org. I november har portalen funnits i ett år och har redan mer än 1 400 registrerade lärare från hela Norden.

Klimatduellen är del av ett större initiativ inom grön tillväxt, som de nordiska statsministrarna har bett Nordiska ministerrådet om att administrera. Mer information hittar du på www.nordicway.org 

Nöjda lärare

Tillfredsställelsen med det samnordiska undervisningsmaterialet är stor bland en av våra viktigaste målgrupper, lärarna i de nordiska länderna.

nordeniskolen.org är uppbyggd på ett enkelt och överskådligt sätt med bra och rymliga teman. Eleverna kan snabbt hitta det de ska använda och på undersidorna på hemsidan finns det ett överflöd av uppgifter och undervisningsförslag till läraren i ”lärarrummet”, säger Martin Jantzen, lärare på Lundtofte skola i Lyngby, Danmark

Åse Tyldum på Breidablikk skola i Trondheim i Norge håller med:

– Norden i skolan gör det enkelt att komma i kontakt med lärare i andra nordiska länder och elever över nationsgränserna kan också lätt få kontakt. Min klass har haft en svensk vänskapsklass under det här läsåret, något som både lärare och elever har upplevt som mycket positivt, berättar hon.

Var med och stärk den nordiska dimensionen i undervisningen. Du kan läsa mer och förhandsregistrera dig på introduktionssidan www.klimaduellen.org