Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Utvalgsforslag om å redegjøre for hvordan urfolks rettigheter blir ivaretatt ved gruvedrift i områder der urfolk bor