Valiokuntaehdotus, joka koskee selvitystä alkuperäisväestön oikeuksien toteutumisesta, kun kaivostoimintaa harjoitetaan heidän asuin- ja toimeentuloalueillaan