Greta Thunberg - Sverige

Greta Thurnberg
Fotograf
Vincent Isore/Scanpix
Man er aldri for liten til å gjøre en stor forskjell.

Greta Thunberg er nominert til Nordisk råds miljøpris 2019.

Greta og hennes kamp for klimaet og et bærekraftig forbruk har fått stor oppmerksomhet i de nordiske landene og globalt. Hun har hele tiden referert til forskning og handlet ut fra evidensbaserte fakta. Oppmerksomheten kalles «Greta Thunberg-effekten».

 


Greta har siden sin første skolestreik ikke bare skapt en klimabevegelse, men også gitt fornyet håp for et krafttak for bærekraftig forbruk.

 


Hun har virkelig nådd fram til verdens ledere og beslutningstakere og lykkes med å engasjere barn og unge i de nordiske landene, Europa og flere andre verdensdeler.

 

Resultatene av hennes opinionsarbeid kan kanskje ikke beregnes så lett, men forbindelsene er tydelige. Trendbruddet og de nå synkende tallene for flyreiser er tidsmessig lett å relatere. Greta Thunbergs bevisstgjøring har påvirket forbruket og reisemønstrene våre. Et nødvendig trendbrudd som ingen politiker, ingen bedrift og ingen teknisk oppfinnelse tidligere har lyktes med.

 

Time Magazine kåret Greta Thunberg til en av verdens mest innflytelsesrike tenåringer i 2018. Når hun møter motstand, og voksne sier at det ikke er noe poeng i å gjøre noe - løpet er allerede kjørt, konstaterer hun: «Man er aldri for liten til å gjøre en forskjell». Det har hun virkelig bevist.