Greta Thunberg - Sverige

Greta Thurnberg
Fotograf
Vincent Isore/Scanpix
Du är aldrig för liten för att göra stor skillnad.

Greta och hennes kamp för klimatet och hållbar konsumtion har fått stor uppmärksamhet i de nordiska länderna och globalt. Hon har hela tiden refererat till forskning och agerat utifrån evidensbaserade fakta.  Uppmärksamheten kallas ”Greta Thunberg-effekten”.

 

Greta har sedan sin första skolstrejk inte bara skapat en klimatrörelse, utan även gett förnyat hopp för en kraftsamling för hållbar konsumtion.

 

Hon har verkligen nått fram till världens ledare och beslutsfattare och lyckats engagera barn och ungdomar i de nordiska länderna, i Europa och i flera andra världsdelar.

 

Resultaten från hennes opinionsarbete kan kanske inte lätt beräknas, men sambanden är ändå tydliga.  Trendbrottet och de nu vikande siffrorna för flyget är tidsmässigt lätta att relatera. Greta Thunberg har gjort oss medvetna på ett sätt som påverkat vår konsumtion och våra resvanor. Ett behövligt trendbrott som ingen politiker, inget företag, ingen teknisk uppfinning tidigare har lyckats med.

 

Time Magazine utsåg henne till en av de mest inflytelserika tonåringarna i världen 2018. När hon får mothugg och många vuxna säger att det är ingen idé att göra något, det är redan kört, konstaterar hon: ”…du är aldrig för liten för att göra stor skillnad”.  Och det har hon verkligen bevisat.