Niels Rønsholdt

Niels Rønsholdt
Photographer
Kåre Viemose
Niels Rønsholdt er nominert til Nordisk råds musikkpris 2020 for verket ”Songs of doubt”, sangsyklus (2016).

Begrunnelse:

Songs of Doubt med undertittelen Prospect/retrospect er en undersøkelse av tilstanden tvil. Den eksistensielle tvilen som innfinner seg i øyeblikket før et avgjørende valg i livet: når man instinktivt vet at man må våge å trå / la seg falle forlengs ut i det ukjente, men samtidig blir forstyrret og trukket baklengs i erindring om det kjente. 

Denne tvilen og nølingen er i sangene satt opp mot en bestandig natur som i tillegg viser fram menneskets feilbarlighet og utilstrekkelighet. Uttrykt i et gjennomført og originalt klangbilde der ondes martenot både opptrer som en ekstra hypermenneskelig farge og som kontrast til det menneskelige. Tvilens fram-og-tilbake-splittelse avspeiles konkret i teksten, som innimellom synges baklengs, samt i ondes martenot-ens virkningsfulle ‘baklengs’-teknikk.

Songs of Doubt står som en samling særegne, betagende vakre og dypt emosjonelle musikalske utsagn om et grunnleggende vilkår i det å være menneske: tvilen og tilstandene tvilen kaster oss ut i.

Sangsyklus for vokalsolist, kor og ondes martenot. Tekster av Niels Rønsholdt.

Roderik Povel, Studium Chorale, Nathalie Forget – Hans Leenders, dirigent