Niels Rønsholdt

Niels Rønsholdt
Photographer
Kåre Viemose
Niels Rønsholdt er nomineret til Nordisk Råds musikpris 2020 for værket ”Songs of Doubt”, sangcyklus (2016).

Motivering:

Songs of Doubt med undertitlen Prospect/Retrospect er en undersøgelse af tilstanden tvivl. Den eksistentielle tvivl, der indfinder sig i øjeblikket op til et afgørende valg i livet: når man instinktivt ved, man må vove at træde/lade sig falde forlæns ud i det ukendte, men samtidig bliver forstyrret og trukket baglæns i erindring om det kendte. 

Denne tvivl og tøven er i sangene sat op mod en bestandig natur, der ydermere udstiller menneskets fejlbarlighed og uformåen. Udtrykt i et gennemført og originalt klangbillede, hvor ondes Martenot’en både optræder som en ekstra hypermenneskelig farve og som kontrast til det menneskelige. Hvor tvivlens frem-tilbage-splittelse afspejles konkret i teksten, der indimellem synges baglæns, samt i ondes Martenot’ens virkningsfulde ‘baglæns’ teknik.

Songs of Doubt står som en samling særegne, betagende smukke og dybt emotionelle musikalske udsagn om et grundlæggende vilkår i det at være menneske: tvivlen og de tilstande, tvivlen kaster os ud i.

Sangcyklus for vokalsolist, kor og ondes Martenot. Tekster af Niels Rønsholdt.

Roderik Povel, Studium Chorale, Nathalie Forget og dirigent Hans Leenders.